PlayHippo: Krav riktat mot bolaget.

Se pressmeddelande

Stockholm 2017-01-13

Play Hippo AB har mottagit en stämningsansökan om 166 344 kronor jämte ränta från en tidigare anlitad bokföringsbyrå. Kravet härrör från 2012 och från tiden innan befintlig styrelse var tillsatt.

Styrelsen kommer att så snart som möjligt sätta sig in i och hantera ärendet. Play Hippo har inställningen att Bolaget alltid ska göra rätt för sig men är av uppfattningen att kravet saknar grund och kommer anlita juridisk hjälp för att lösa frågan korrekt.

Styrelsen kommer informera marknaden löpande i frågan.

Stockholm i januari 2017

Playhippo AB (publ)

För ytterligare information:

Christian Bönnelyche, VD

Mail: info@playhippoab.se     Web: www.playhippoab.se  

Denna information är sådan information som PlayHippo AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 Januari 2017.


Se pressmeddelande  Further information about Future Gaming Group

Publicerat: 1/13/2017 11:44:09 AM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se