PlayHippo: Styrelsen beslutar om riktad emission för slutförande av förvärv

Se pressmeddelande

Stockholm 2017-01-17

Styrelsen för Playhippo AB har den 16:e januari 2017 beslutat om att genomföra en riktad emission mot One Click Media LLC för att slutföra det tidigare kommunicerade förvärvet av Grandwild.com.

Styrelsen har beslutat detta, riktad emission med betalning genom kvittning, för att möjliggöra högre tillväxt och genomföra fler förvärv.

Emissionens villkor är att inbringa 480 000 SEK till en kurs av 0,30 SEK.

I samband med emissionen ökar antalet aktier i bolaget med 1 600 000 samt aktiekapitalet med 48 000 SEK.

Efter genomförd emission uppgår antalet aktier i bolaget till 190 588 116 samt aktiekapitalet till 5 717 643,48 SEK.

Stockholm i Januari 2017

Playhippo AB (publ)

För ytterligare information:

Christian Bönnelyche, VD

Mail: info@playhippoab.se     Web: www.playhippoab.se  

Denna information är sådan information som PlayHippo AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 januari 2017.


Se pressmeddelande  Further information about Future Gaming Group

Publicerat: 1/17/2017 9:02:46 AM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se