PlayHippo: Styrelsen beslutar om nyemission under första kvartalet 2017

Se pressmeddelande

Stockholm 2017-01-17

Styrelsen för PlayHippo AB har den 16 januari 2017 beslutat om att genomföra en företrädesemission under första kvartalet 2017. Beslutet är taget i enlighet med bemyndigandet från extra bolagsstämma den 13 december 2016.

Emissionen syftar till att säkerställa att PlayHippo kan fortsätta att hålla ett högt tempo i sin tillväxtplan och fullfölja den strategi som styrelsen beslutat om. Kapitalanskaffningen kommer ge Bolaget medel att sjösätta en omfattande marknadsföringsplan och fortsätta vara aktivt i den konsolideringsfas sektorn är inne i.

Målet är att ta in drygt 7,5 MSEK till kursen 0,25 kr per aktie. Bolaget har per idag erhållit teckningsförbindelser och garantiteckning om hela beloppet vilket säkerställer emissionen fullt ut.

Bolaget har valt att anlita Capval Corp AB som projektledare för genomförandet och har för avsikt att anlita Partner FK som emissionsinstitut.

Bolaget kommer inom kort presentera fullständiga villkor och tider för emissionen. Informationsmemorandum kommer presenteras senast en dag innan teckningstiden påbörjas.

Stockholm i Januari 2017

Playhippo AB (publ)

För ytterligare information:

Christian Bönnelyche, VD

Mail: info@playhippoab.se     Web: www.playhippoab.se  

Denna information är sådan information som PlayHippo AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 januari 2017.


Se pressmeddelande  Further information about Future Gaming Group

Publicerat: 1/17/2017 9:03:01 AM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se