PlayHippo: Playhippos styrelseordförande köper 1 500 000 aktier i bolaget

Se pressmeddelandet

PlayHippos styrelseordförande Tobias Fagerlund har idag via bolag köpt 1 500 000 aktier i bolaget. Aktierna köptes direkt av PlayHippos största ägare West Aros Consulting Ltd. Efter affären har Tobias Fagerlund via bolag 1 500 000 aktier och West Aros Consulting Ltd  29 850 000 aktier i PlayHippo AB. 

Stockholm i Januari 2017
Playhippo AB (publ)

För ytterligare information:
Christian Bönnelyche, VD

Mail: info@playhippoab.se     Web: www.playhippoab.se  

Denna information är sådan information som PlayHippo AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 januari 2017.


Se pressmeddelandet  Further information about Future Gaming Group

Publicerat: 1/26/2017 3:08:50 PM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se