Miris: Sista dag för handel med BTA i Miris Holding AB den 1 februari 2017

Se pressmeddelande

I november/december 2016 genomförde Miris Holding AB (publ) (”Miris”) en företrädesemission, i vilken även allmänheten gavs möjlighet att teckna aktier utan företrädesrätt. Emissionen är nu registrerad hos Bolagsverket. Sista dag för handel med Miris BTA (Betald Tecknad Aktie) är den 1 februari och stoppdag är den 3 februari. BTA kommer då att omvandlas till aktier och beräknas finnas tillgängliga på respektive vp-konto/depå̊ omkring den 2017-02-07

Även utökningen av emissionen om 61 068 698 nya aktier beslutad den 15 december 2016 har registrerats hos Bolagsverket och de nya aktierna kommer bokas in på respektive vp-konto/depå omkring den 2017-02-07 .

Efter företrädesemissionen uppgår aktiekapitalet till 40 833 500,92 kronor fördelat på 1 531 256 276 aktier.

Den 15 december 2016 beslutade Miris styrelse om en utökning av emissionen om ytterligare 61 068 698 aktier. Utökningen av emissionen har även den registrerats hos Bolagsverket.  I anslutning till omvandlingen kommer även de 61 068 698 aktier emitterade i utökningen av emissionen att bokas in i Euroclear-systemet och på respektive vp-konto/depå.

Efter registrering av såväl företrädesemissionen som utökningen av emissionen uppgår aktiekapitalet i Miris till 42 461 999,55 kronor fördelat på 1 592 324 974 aktier.

Uppsala den 27 januari, 2017

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Camilla Myhre Sandberg, VD i Miris Tel: +46 70 388 13 72 eller e-post: camilla.sandberg@miris.se

Miris är ett globalt företag som tillverkar och säljer utrustning och förbrukningsartiklar för analys av mjölk. Företaget fokuserar med sina produkter på analys av i första hand bröstmjölk men även på mejerimjölk. Visionen är att fler och fler barn och vuxna har tillgång till mjölk av hög kvalitet. Miris Holding AB (publ) är noterat på AktieTorget.

För mer information om bolaget, vänligen se www.miris.se.


Se pressmeddelande  Further information about Miris

Publicerat: 1/27/2017 2:39:37 PM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se