PromikBook: PromikBook månadsrapport januari 2017

Se pressmeddelande

Omsättningsökning och förbättrat resultat under januari månad

Koncernen PromikBook hade 482 000kr i omsättning under januari 2017. 

Omsättningen exklusive aktiverade utvecklingskostnader var 375 000kr vilket motsvarar en ökning med 64% i jämförelse med januari 2016 där omsättningen uppgick till 229 000kr. 

Koncernens resultat uppgick till -24 000kr vilket är en förbättring i jämförelse med -70 000kr i resultat för perioden januari 2016. 

Denna information är sådan information som PromikBook är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 februari 2017.

För ytterligare information kontakta:

Hans Orre, VD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

PromikBook AB (publ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Kämpegatan 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       411 04 Göteborg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Mobil +46 (0)709 74 78 88                                                                                                                                                                                                                                                                               Mail hans.orre@promikbook.com                                           


PromikBook har funnits sedan 2011 och har utvecklat ett redovisningssystem som är en så kallad molntjänst. Vi har utvecklat ett system som gör att all redovisningsdata ligger lättillgängligt för alla användare via datorer, mobiltelefoner och läsplattor, samt via vår mobil app.

Vår lösning är en helhetslösning där delarna är integrerade med varandra. Detta innebär bl.a. att bokföringsrutinerna blir enkla och automatiserade till stor del. Detta gäller speciellt löner och leverantörsfakturor. I systemet finns även analysdelar och koncernredovisning.


Se pressmeddelande  Further information about PromikBook

Publicerat: 2/8/2017 1:37:12 PM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se