PromikBook: Bokslutskommuniké januari - december 2016

Se hela bokslutskommunikén

 • Omsättningen exkl aktiverade utvecklingskostnader för 2016 uppgick till 2 696 KSEK (f å 1 856 KSEK) en ökning med 45%
 • Omsättningen exklusive aktiverade utvecklingskostnader för oktober till december 2016 uppgick till 521 KSEK (f å 302 KSEK) en ökning med 72%
 • Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -2 028 KSEK (f å -2 879 KSEK)
 • Nettoresultatet uppgick till – 1 624 KSEK (få -4 253 KSEK)
 • Resultat per aktie -0,03 SEK (f å -0,07 SEK)
 • Eget kapital per aktie 0,18 SEK (f å 0,20 SEK)

VerksamhetenPromikBook AB (publ) utvecklar internettjänsten www.promikbook.com. PromikBook är en molnbaserad internettjänst som effektiviserar fakturering, redovisning, prognoser, simuleringar och dokumenthantering för små och medelstora bolag. Till systemet finns ytterligare tjänster som till exempel fakturaservice med påminnelsehantering, inkasso samt fakturabelåning.

Väsentliga händelser januari – december 2016

 •  Kraftig ökning av omsättningen i förhållande till föregående år
 •  Lanserat komplett redovisningsservice med fasta priser
 •  Annonskampanj i DI, DN, Privata Affärer, GP mm
 •  Lanserat unik bankkoppling
 •  Startat fakturaservice i dotterbolaget Promik Finans
 •  Anställning av säljare
 •  Anställning av vice VD
 •  Vi nådde 31 000 användare
 •  Utvecklar ytterligare deklarationsblanketter
 •  Skapar dotterbolaget PromikFinans, anmälan till FI gällande fakturaköp
 •  Ytterligare funktionalitet, fler blanketter, app, kvittohantering mm
 •  Lanserat årsredovisningsmodul
 •  Startat internetbaserad kursverksamhet
 •  Tecknat avtal med Inplico AB
 •  Tecknat avtal med Wagner
 •  Projektet Bokbörsen i drift slutet av november

Se hela bokslutskommunikén  Further information about PromikBook

Publicerat: 2/10/2017 3:33:27 PM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

 • Mäster Samuelsgatan 42
 • 111 57 Stockholm
 • Telefon: 08 - 511 68 000
 • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se