PromikBook: PromikBook stärker positionen inom begravningsbranschen och inleder samarbete med Bitnet

Se pressmeddelande

Bitnet och PromikBook har ingått samarbete vilket innebär att de båda företagen kopplar ihop sina system och samlevererar sina tjänster. Detta gör att begravningsbyråerna får ett affärssystem och ett ekonomisystem i samma leverans.

Håkan Hallmén VD på Bitnet säger:

Vi strävar efter att bli en helhetsleverantör mot begravningsbranschen och i och med vårt samarbete med PromikBook tar vi ett stort steg i den riktningen. Det är många moment som skall utföras i och med en begravning och med våra system hamnar inget mellan stolarna och kunderna känner sig väl omhändertagna.

Hans Orre VD på PromikBook säger:

Vi tar ytterligare ett kliv framåt inom begravningsbranschen i och med det här samarbetet. Vi ser att sammankoppling av de båda systemen kommer underlätta väsentligt för kunderna i sitt dagliga arbete och även ge verktyg till att prognostisera och planera verksamheten framåt.

Vi beräknar att samarbetet mellan de båda bolagen kommer att generera mellan 200 - 1 000 tkr i intäkt inom den närmaste två årsperioden.

Bitnet företagsinformation

Sveriges Begravningsbyråers IT AB (Bit-Net) har sedan 2005 levererat webbaserade tjänster för begravningsbyråer. I våra system registreras ca 30 000 begravningsuppdrag och 60 000 minnesgåvor per år, fördelat på 260 kontor och ca 900 användare. Bit-Net.se utvecklas av och med branschen.

PromikBook företagsinformation

PromikBook har funnits sedan 2011 och har utvecklat ett redovisningssystem som är en sk. molntjänst. Vi har utvecklat ett system som gör att all redovisningsdata ligger lättillgängligt för alla användare via datorer, mobiltelefoner och läsplattor, samt via vår mobil app.

Vår lösning är en helhetslösning där delarna är integrerade med varandra. Detta innebär bl.a. att bokföringsrutinerna blir enkla och automatiserade till stor del. Detta gäller speciellt löner och leverantörsfakturor. I systemet finns även analysdelar och koncernredovisning.

För mer information kontakta:

Sofia Edvardsson

Vice VD

PromikBook

sofia.edvardsson@promikbook.com

Tel. 0706-012818

Denna information är sådan information som PromikBook är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 februari 2017.


Se pressmeddelande  Further information about PromikBook

Publicerat: 2/14/2017 8:40:30 AM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se