Cherry: Anders Holmgren tillträder som ordinarie VD och koncernchef för Cherry

Se pressmeddelande

Styrelsen för Cherry AB (publ) har utsett Anders Holmgren som ordinarie VD och koncernchef för Cherry. Anders Holmgrens tjänst som tillförordnad VD och koncernchef övergår därmed omgående till en ordinarie tjänst.

Anders Holmgren är idag styrelseledamot både i Cherry AB (publ) och Yggdrasil Holding Ltd och har sedan januari 2017 varit tillförordnad VD och koncernchef. Med anledning av Anders övergång till att vara ordinarie VD kommer han att avgå som styrelseledamot i Cherry AB (publ).

Anders har under sina år som styrelseledamot visat en stark drivkraft för bolaget och besitter ett gediget kunnande om den bransch vi verkar inom. Anders erfarenhet från att verka både i stora bolag, inom finansbranschen och som entreprenör kommer ge Cherry drivkraft till en fortsatt expansiv utveckling", säger styrelseordförande Rolf Åkerlind.

”Jag ser fram emot att fortsätta utveckla Cherry som ett snabbväxande bolag, samt förvalta den starka position som Cherry har inom samtliga sina affärsområden. Som styrelseledamot i Cherry har jag haft förmånen att på nära håll se vilket spännande bolag Cherry är, och vilka utvecklingsmöjligheter som finns. Cherry är idag ett av de mest kompletta spelbolagen med stora möjligheter att fortsätta utvecklas och växa snabbare än marknaden ”, säger Anders Holmgren, nytillträdd ordinarie VD.

Tidigare har Anders arbetat i olika ledande befattningar bl.a. i styrelsen för Betsson AB (publ), som VD för Betsson Malta och inom Sjunnesson & Krook AB/Matteus Fondkommission. Anders är 44 år, utbildad civilekonom från Boston College och International University of Monaco.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Rolf Åkerlind, Styrelseordförande Cherry AB (publ), Telefon 0708-836 190, rolf@akerlind.se eller

Anders Holmgren, VD/Koncernchef Cherry AB (publ) Telefon 0708-607 534, anders.holmgren@cherry.se eller

Gunnar Modalen, Chef IR & kommunikation Cherry AB (publ), Telefon 0702-802 636, gunnar.modalen@cherry.se

Denna information är sådan som Cherry AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och AktieTorgets regelverk. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 februari 2016 kl. 08.15 CET.
Cherry i korthet

Cherry är ett innovativt och snabbväxande spelföretag grundat 1963 vars övergripande strategi är att skapa aktievärde genom att äga och utveckla snabbväxande och lönsamma bolag inom spel och casino. Idag bedriver Cherry sin verksamhet genom fem diversifierade affärsområden, Nätspel via Cherry iGaming, Prestationsbaserad Marknadsföring via Game Lounge, Spelteknologi via XCaliber, Spelutveckling via Yggdrasil Gaming och Restaurangcasino via Cherry Spelglädje. Bolagets målsättning är att växa organiskt och genom strategiska förvärv av snabbväxande företag. Cherry sysselsätter cirka 900 personer och har drygt 5 600 aktieägare. Bolagets B-aktie är listad på AktieTorget.  


Se pressmeddelande

Publicerat: 2/21/2017 8:15:03 AM


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se