Camanio Care: Offentliggörande av memorandum inför planerad notering på AktieTorget

Pressmeddelande memorandum

Camanio Care, ett robotik- och IT-företag med fokus på välfärdsteknologi, offentliggör idag sitt memorandum inför den planerade noteringen av bolaget aktie på AktieTorget. Första dag för handel är planerad till 28 mars 2017. Memorandumet finns att tillgå via bolagets (www.camanio.com) och AktieTorgets (www.aktietorget.se) respektive hemsidor.

Motiv till noteringen
Camanio Care har som målsättning att expandera till nya marknader samt utöka bolagets produktutbud till fler områden. För att kunna göra det behöver bolaget växa vilket kan åstadkommas organiskt eller via förvärv. Genom noteringen tillkommer möjligheten att kunna använda aktier som betalningsmedel vid eventuella framtida förvärv, vilket är en del av bolagets expansiva tillväxtstrategi. Genom noteringen får även bolaget tillgång till den svenska kapitalmarknaden vilket främjar bolagets tillväxt och utveckling. Noteringen syftar också till att öka kännedomen om bolaget och dess produkter bland nuvarande och potentiella kunder, partner och leverantörer.

Camanio Care och den bransch vi är i går en spännande framtid till mötes. Vi tror att vi står inför en kraftig marknadstillväxt och ett stort ökande behov från omvärlden. Världens befolkning blir allt äldre och behovet av den typ av välfärdsteknologi som vi erbjuder svarar på detta behov. Även om vår försäljning historiskt har varit blygsam är vi det företag som totalt sett har sålt flest antal robotik-produkter inom vård och omsorg i hela Europa. Med den kapitalinjektion vi gjorde inför noteringen står vi väl rustade för att ta ett första steg mot den jättemarknad som vi ser nu är i sin linda, säger Catharina Borgenstierna, vd på Camanio Care.

Bakgrund Camanio Care
Camanio Care bildades i november 2016 genom att Brighter ABs (publ) dotterbolag Brighter Two AB förvärvade Bestic AB. Efter sammanslagningen av bolagen bytte bolaget namn till Camanio Care. I december 2016 genomfördes en nyemission där 9,4 MSEK tillfördes bolaget. Genom en utdelning av Camanio Cares aktier, till Brighters befintliga aktieägare, uppfylls spridningskravet inför noteringen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Catharina Borgenstierna, vd

Telefonnummer: +46 (0) 733 93 00 07
E-post: catharina.borgenstierna@camanio.com

Om Camanio Care
Camanio Care är ett bolag inom välfärdsteknologi med produkter inom robotik och uppkopplade tjänster som fokuserar på människors grundläggande behov. I dag erbjuder vi lösningar som ökar kvalitet på området aktivering och måltid, exempelvis jDome BikeAround och Bestic. Camanio Care  har idag huvudkontor i Stockholm, dotterbolag i USA och distributörer i Danmark, Finland, Norge, Nederländerna, UK, Spanien, Frankrike, Tyskland, Italien och Australien.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev, anmäl dig här; info@camanio.com. Läs mer om bolaget på vår hemsida www.camanio.com.

Catharina Borgenstierna 

catharina.borgenstierna@camanio.com


Pressmeddelande memorandum  Further information about Camanio Care

Publicerat: 3/17/2017 1:48:57 PM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se