PlayHippo: Signerar "Non-binding Indicative Offer" avseende förvärv

Se pressmeddelande

Playhippo har tidigare kommunicerat angående strategin om förvärv för att stärka bolaget på lång sikt. Idag har Bolaget signerat ett “Non-binding Indicative Offer”, ej bindande överenskommelse om förvärv av två nordiska casinovarumärken. Avtalet är tecknat med säljarens representant.

Varumärkena hade under 2016 en spelomsättning, omsättning innan avdrag för vinster och bonuskostnader, om ca. 50MSEK och ett EBIT-resultat om ca. 10MSEK. Prognosen för 2017 avseende EBIT-resultat är ca. 10-12MSEK.

Köpeskillingen i det “Non-binding Indicative Offer” som signerats ligger på en multiple om 5,5, beräknat till mellan 55-66MSEK, och ska betalas i nyemitterade aktier.

Bolaget går nu in i en avtals- och due diligenceprocess med mål att slutföra förvärvet inom kvartal 2. Bolaget har för avsikt att kalla till extra stämma för att godkänna förvärvet när due diligenceprocessen avslutats.

Stockholm 5 april 2017
Playhippo AB (publ)

För ytterligare information:
Björn Mannerqvist, VD

Mail: info@playhippoab.se     Web: www.playhippoab.se  

Denna information är sådan information som PlayHippo AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 april 2017. 

PlayHippo AB (publ) är en spelkoncern med över 430 000 registrerade kunder. Bolagets affärsidé går ut att investera i och utveckla produkter för casino & lotterispel på Internet. PlayHippo-koncernen äger och driver idag bl.a sajterna www.PlayHippo.com, www.vipstakes.com, www.mywin24.com, happycasinoslots.se & LyckoBingo.com. PlayHippo AB (publ):s aktier handlas sedan den 23 juli 2012 på AktieTorget under kortnamnet PLAY. 


Se pressmeddelande  Further information about Future Gaming Group

Publicerat: 4/5/2017 2:37:40 PM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se