PromikBook: Månadsrapport mars 2017

Se pressmeddelande

Under mars månad hade koncernen PromikBook 605 tkr i omsättning. 

Omsättningen exklusive aktiverade utvecklingskostnader var 498 tkr vilket motsvarar en ökning med 43% i jämförelse med mars 2016 där omsättningen uppgick till 349 tkr. 

Koncernens vinst uppgick till 13 tkr. Motsvarande period föregående år uppgick vinsten till 98 tkr. 

Denna information är sådan information som PromikBook är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 april 2017.


För ytterligare information kontakta:

Hans Orre, VD

Tel. 070-974 78 88

hans.orre@promikbook.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Företaget

PromikBook har funnits sedan 2011 och har utvecklat ett redovisningssystem som är en så kallad molntjänst. Vi har utvecklat ett system som gör att all redovisningsdata ligger lättillgängligt för alla användare via datorer, mobiltelefoner och läsplattor, samt via vår mobil app.

Vår lösning är en helhetslösning där delarna är integrerade med varandra. Detta innebär bl.a. att bokföringsrutinerna blir enkla och automatiserade till stor del. Detta gäller speciellt löner och leverantörsfakturor. I systemet finns även analysdelar och koncernredovisning.


Se pressmeddelande  Further information about PromikBook

Publicerat: 4/18/2017 8:53:17 AM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se