PlayHippo: Signerar avsiktsförklaring, LOI, och går vidare i förvärvsfasen

Läs som pdf

Playhippo kommunicerade den 5 april om att Bolaget signerat ett sk. Non-binding Indicative Offer avseende förvärv av två casinooperatörer verksamma inom Norden. Nu tar Bolaget nästa steg i denna process i och med att man signerat ett Letter of Intent.

Bolaget fortsätter nu due diligenceprocessen med mål att slutföra förvärvet inom kvartal två.

Sammanfattning av förvärvsobjekten: Casinooperatörerna hade 2016 ett EBIT-resultat om ca. 10 MSEK, prognosen för 2017 ligger på omkring 10-12 MSEK. Den köpeskilling som förhandlats fram under första förvärvsfasen ligger på mellan 55-66 MSEK som ska betalas med nyemitterade aktier.

Stockholm 19 april 2017
Playhippo AB (publ)

För ytterligare information:

Björn Mannerqvist, VD
Mail: info@playhippoab.se     Web: www.playhippoab.se  

Denna information är sådan information som PlayHippo AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 april 2017. 

PlayHippo AB (publ) är en spelkoncern med över 430 000 registrerade kunder. Bolagets affärsidé går ut att investera i och utveckla produkter för casino & lotterispel på Internet. PlayHippo-koncernen äger och driver idag bl.a sajterna www.PlayHippo.com, www.vipstakes.com, www.mywin24.com, happycasinoslots.se & LyckoBingo.com. PlayHippo AB (publ):s aktier handlas sedan den 23 juli 2012 på AktieTorget under kortnamnet PLAY. 


Läs som pdf  Further information about Future Gaming Group

Publicerat: 4/19/2017 12:41:03 PM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se