PromikBook: PromikBook månadsrapport april 2017

Se pressmeddelande

Under april månad 2017 hade koncernen PromikBook 518 tkr i omsättning. 

Omsättningen exklusive aktiverade utvecklingskostnader var 410 tkr vilket motsvarar en ökning med 111% i jämförelse med april 2016 där omsättningen uppgick till 194 tkr. 

Koncernens vinst uppgick till 4 tkr. Motsvarande period föregående år uppgick resultatet till en förlust på 103 tkr. 

För ytterligare information kontakta:

Hans Orre, VD

Tel. 070-974 78 88

hans.orre@promikbook.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    


Denna information är sådan information som PromikBook är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 maj 2017.


Se pressmeddelande  Further information about PromikBook

Publicerat: 5/2/2017 8:30:40 AM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se