PromikBook: Delårsrapport jan-mars 2017, högre omsättning och vinst

Delårsrapport PromikBook jan-mars 2017

Första kvartalet 2017.

 • Nettoomsättningen för januari-mars 2017 uppgick till 1 335 KSEK (f å 974 KSEK)

 • Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 403 KSEK (f å 368 KSEK)

 • Rörelseresultatet efter avskrivningar uppgick till 81 KSEK (f å 46 KSEK)

 • Nettoresultatet uppgick till 28 KSEK (få 42 KSEK)

 • Resultat per aktie 0,00 SEK (f å 0,00 SEK)

 • Eget kapital per aktie 0,14 SEK (f å 0,20 SEK)

Verksamheten PromikBook AB (publ) utvecklar internettjänsten www.promikbook.com. PromikBook är en molnbaserad internettjänst som effektiviserar fakturering, redovisning, prognoser och dokumenthantering för små och medelstora bolag. Det är också i plattformen www.promikbook.com som efterföljaren till Promik Analys har presenterats.

Väsentliga händelser januari - mars 2017

 • Omsättningsökning och vinst

 • Samarbete med Bit-Net

 • Förändring av paketens innehåll

 • Dotterbolaget PromikFinans utvecklas med fler tjänster

 • Utvecklar ytterligare deklarationsblanketter

 • Windowsapplikation för hantering av verifikationer mm

 • Förbättrat rapportfunktionen med bland modernare grafiska presentationer

För ytterligare information kontakta:

Hans Orre

PromikBook AB (publ)

Kämpegatan 3

411 04  Göteborg

Mobil +46 (0)709 74 78 88

E-mail: hans.orre@promikbook.com | Hemsida www.promikbook.com
Delårsrapport PromikBook jan-mars 2017  Further information about PromikBook

Publicerat: 5/10/2017 10:54:29 AM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

 • Mäster Samuelsgatan 42
 • 111 57 Stockholm
 • Telefon: 08 - 511 68 000
 • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se