PlayHippo: Förslag till årsstämman

Se pressmeddelande

11. Föreslås att styrelsen ska bestå av 4 ledamöter.

12. Styrelsen föreslår ersättning om ett halvt prisbasbelopp per ordinarie styrelseledamot, samt ytterligare ett halvt prisbasbelopp till ordförande. Detta avser inte ledamöter anställda av bolaget.
Revisor ska arbeta enligt godkänd räkning.

13. Till styrelseledamöter föreslås omval av Tobias Fagerlund, Stefan Vilhelmsson, Christian Bönnelyche och Björn Mannerqvist.

14. Styrelsen föreslår ny revisor; Grant Thornton som revisionsbolag med huvudrevisor Thomas Daae.

15: Styrelsen föreslår att Bolaget genomför en riktad kvittningsemission om 15 986 778 sek. När emissionen genomförs ökar antal aktier med 79 933 890 till totalt 300 362 232 och aktiekapitalet ökas med 2 474 594,87 till totalt 9 328 619,65.

Motivet till emissionen är Bolagets strategi att bli skuldfritt och möjliggöra framtida förvärv. Emissionen görs till såväl externa investerare om till närstående. Beslutet kräver 9/10 delars majoritet. Se nedan för tecknare i kvittningsemissionen.

16. Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen om nyemissioner enligt:

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att fram till kommande årsstämma ges rätten att besluta om nyemissioner om upp till vad bolagsstämman begränsar med eller utan aktieägares företrädesrätt. Betalning kan ske genom apport, kvittning eller kontant. Motivet till bemyndigandet är att Bolaget även framledes ska kunna hålla samma höga investerings tempo.

17. Styrelsen föreslår ändringar i bolagsordningen enligt följande:

Namnbyte till: Future Gaming Group AB

Ändring av gränser för aktiekapital: styrelsen föreslår att aktiekapitalets gränser ska vara mellan lägst 9 328 619,65 och högst 37 314 478,60 sek.

Ändring av gränser för antalet aktier: styrelsen föreslår att gränserna för antal aktier ska vara som lägst 300 362 232 stycken och som högst 1 201 448 928 stycken.

Tecknare i kvittningsemission (punkt 15):
Resterande köpeskilling avseende förvärvet av Future Gaming Group Int AB:
B18 Invest AB - 7 272 726 SEK
Digital Spine AB - 1 818 182 SEK
Falvir AB - 227 273 SEK
Ateneum AB - 227 273 SEK
Idama Consulting AB - 227 273 SEK
Leif Olsson - 227 273 SEK

Kontanta lån till koncernen (motsvarar 100% av bolagets kontantlån):
New Equity Venture AB - 2 609 053 SEK
West Aros - 1 800 000 SEK
Consumer Minds - 930 000 SEK
(Lånen upptagna under 2016)

Styrelsearvoden:
Tobias Fagerlund - 207 761 SEK
Christian Bönnelyche - 219 982 SEK
Stefan Vilhelmsson - 73 327 SEK
Patrik Rustman - 146 655 SEK

Stockholm 15 maj 2017
Playhippo AB (publ)

För ytterligare information:
Björn Mannerqvist, VD

Mail: info@playhippoab.se     Web: www.playhippoab.se  

PlayHippo AB (publ) är en spelkoncern med över 430 000 registrerade kunder. Bolagets affärsidé går ut att investera i och utveckla produkter för casino & lotterispel på Internet. PlayHippo-koncernen äger och driver idag bl.a sajterna www.PlayHippo.com, www.vipstakes.com, www.mywin24.com, happycasinoslots.se & Happybingo.com. PlayHippo AB (publ):s aktier handlas sedan den 23 juli 2012 på AktieTorget under kortnamnet PLAY.


Se pressmeddelande  Further information about Future Gaming Group

Publicerat: 5/15/2017 5:05:29 PM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se