Cherry: Reviderad tidplan för listbyte till Nasdaq Stockholm

Se pressmeddelande

Som tidigare kommunicerats har Cherry AB (publ) under en tid arbetat med förberedelser inför ett listbyte från AktieTorget till Nasdaq Stockholm, vilket planerades att genomföras under första halvåret 2017. Med anledning av det nyligen slutförda och betydande förvärvet av Come On Malta Ltd, och arbetet med att slutföra det integrationsarbete som bedrivits sedan juli 2016, har bolaget beslutat att en flytt till Nasdaq Stockholm passar bäst efter sommaren. Bolaget befinner sig i en bra position inför listbytet och förberedelsearbetet fortlöper med fortsatt hög prioritet. Beslutet gör att bolaget kan fokusera på att slutföra integrationsarbetet av ComeOn, samt det senaste förvärvet av spelutvecklingsbolaget Highlight Games som kommunicerades förra veckan.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Holmgren, VD, +46 708 607 534, anders.holmgren@cherry.se
Morten Klein, Styrelseordförande Cherry AB (publ), +47 913 22 222, morten@klein.no 
Carolina Haglund Strömlid, Head of Investor Relations & Communications, +46 708 807 173, carolina.stromlid@cherry.se 

Denna information är sådan som Cherry AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, den 17 maj 2017.


Se pressmeddelande

Publicerat: 5/17/2017 4:34:46 PM


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se