AktieTorget: Marknadsmeddelande 143/17 - Information om företrädesemission i Peptonic Medical AB

Läs som pdfDocument dividerSee market notice

For an english version of this market notice, please see the attached english document

Sista dag för handel i bolagets aktie (PMED) med rätt till tilldelning av teckningsrätter är den 23 maj 2017. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till teckningsrätter är den 24 maj 2017.

För en (1) befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av en (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie för 0,60 sek/st. (1:1 á 0,60 sek)

Teckningsrätterna kommer att handlas på AktieTorget mellan den 30 maj 2017 till och med den 9 juni 2017.

De betalda tecknade aktierna kommer handlas från och med den 30 maj fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.

Teckningstiden är den 30 maj 2017 till och med den 13 juni 2017.

Information om teckningsrätten:

Kortnamn: PMED TR
ISIN-kod: SE0009984081
Orderboks-ID: 138309       
Första handelsdag: Den 30 maj 2017
Sista handelsdag: Den 9 juni 2017
Market Segment/ no: MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/ no: Other Equities/227
MIC Code: XSAT

Information om betald tecknad aktie:

Kortnamn: PMED BTA
ISIN-kod: SE0009984099
Orderboks-ID: 138310
Handelsperiod: Den 30 maj 2017 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket
Market Segment/ no: MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/ no: Other Equities/227
MIC Code: XSAT

Stockholm den 18 maj 2017 

AktieTorget
telefon 08-511 68 000

e-post info@aktietorget.se 


Läs som pdfDocument dividerSee market notice

Publicerat: 5/18/2017 4:17:26 PM


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se