Alzinova: Delårsrapport 1

Se pressmeddelandeDocument dividerAlzinova delårsrapport 1 - 17

Styrelsen och verkställande direktören för Alzinova AB avger härmed delårsrapport för första kvartalet 2017.

Sammanfattning av delårsrapport 1 

Tre månader (2017-01-01 – 2017-03-31)

  •  Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0 SEK).
  •  Resultatet efter finansiella poster uppgick till -880 250 SEK (-280 175 SEK).
  •  Resultatet per aktie uppgick till -0,16 SEK (-0,05) före utspädning och -0,16 SEK efter utspädning.
  •  Soliditeten uppgick till 95,1 % (93,9 %)

För ytterligare information om Alzinova, vänligen kontakta:

Per Wester – VD

Telefon: +46 70 837 44 33

E-post: per.wester@alzinova.com

Denna information är sådan information som Alzinova AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 maj 2017.

Om Alzinova AB

Alzinova AB (556861-8168) bedriver forskning och utveckling av läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom – en av våra största folksjukdomar mot vilken effektiv behandling saknas. Bolagets patenterade teknologi möjliggör utveckling av nya terapier med potential att med stor träffsäkerhet angripa de skadliga ämnen som är centrala för sjukdomens uppkomst. Alzinovas fokus är utveckling av ett vaccin som ett långverkande läkemedel för behandling och förebyggande av Alzheimers sjukdom. Vaccinet är under preklinisk utveckling för förberedande inför studier i människa. Bolaget bedriver även utveckling inom diagnostik avseende sjukdomen. Alzinova är grundat av forskare som verkat vid MIVAC forskningscenter inom Göteborgs universitet och av GU Ventures AB.Se pressmeddelandeDocument dividerAlzinova delårsrapport 1 - 17  Further information about Alzinova

Publicerat: 5/19/2017 9:17:16 AM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se