AktieTorget: NorInvent AB (publ) godkänt för notering

Se pressmeddelande

Första dag för handel i Bolagets aktie beräknas till den 23 maj 2017.

Bolaget beskriver sin verksamhet enligt följande:
NorInvent utvecklar XtriG, bolagets patenterade Drug Delivery plattform för upptag av läkemedel via munnens slemhinnor. XtriG syftar till att ge läkemedelsbolag möjligheten till förbättrade egenskaper hos sina befintliga läkemedel, med exempelvis signifikant snabbare verkan, mindre miljöpåverkan och lägre dosering.

Fullständigt bolagsnamn: NorInvent AB (publ)
Organisationsnummer: 556982-7107

Aktiens kortnamn: NORI
Aktiens ISIN-kod: SE0007870902

Bolaget har godkänts för notering på AktieTorget.

För mer information:

Paul Hasselgren, VD NorInvent AB (publ)
Telefon: +46 760 49 40 90

E-post: paul.hasselgren@norinvent.com 

Oskar Wollert, Noteringschef AktieTorget
Telefon: 08 – 511 68 008

E-post: oskar.wollert@aktietorget.se 


Se pressmeddelande

Publicerat: 5/19/2017 10:40:46 AM


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se