PromikBook: Årsredovisning 2016

Se årsredovisning

Tillsammans med årsredovisningen och revisionsberättelse för PromikBook AB (publ) lämnar styrelsen följande information.  

Styrelsen vill informera att revisorn har avseende årsredovisningen och koncernredovisningen gjort en anmärkning.

”Bolaget har under räkenskapsåret inte i rätt tid betalt avdragen skatt, sociala avgifter samt mervärdesskatt". 


Bolagets förklaring

Bolaget har ett mycket starkt fokus på att nå lönsamhet vilket också har skett under första delen av 2017. Detta har krävt stort engagemang av bolagets personal och styrelse. De interna rutinerna har setts över och bolaget avser att betala och redovisa skatter och avgifter i rätt tid vilket numera sker. 

Denna information är sådan information som PromikBook AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 19 maj 2017.

För mer information kontakt

Hans Orre

PromikBook AB

Kämpegatan 3

411 04  Göteborg

tel 0709-747888

email hans.orre@promikbook.com


Se årsredovisning  Further information about PromikBook

Publicerat: 5/19/2017 10:46:32 AM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se