Oncology Venture: Delårsrapport 1 2017-01-01 - 2017-03-31

Se hela delårsrapporten

Oncology Venture Sweden AB (publ) | 559016-3290

Styrelsen och verkställande direktören för Oncology Venture Sweden AB avger härmed rapport för det första kvartalet 2017.

Med “Oncology Venture Sweden AB” avses Oncology Venture Sweden AB med organisationsnummer 559016-3290. Med ”Bolaget” eller ”Oncology Venture” avses koncernen, det vill säga Oncology Venture Sweden AB och dess dotterbolag Oncology Venture ApS (ägs till 100 % av Oncology Venture), 2X Oncology (ägs till 92 % av Oncology Venture) och OV-SPV2 ApS (ägs till 80 % av Oncology Venture).

Sammanfattning av delårsrapport  

Första kvartalet (2017-01-01 – 2017-03-31)

  • Koncernens nettoomsättning uppgick till 0 SEK (1 478 000) SEK.
  • Koncernens resultat efter skatt uppgick till -11 626 071 SEK (-4 865 000) SEK.
  • Extraordinära kostnader under kvartalet utgörs av tillverkning av läkemedel om cirka 5 MSEK och juridiska kostnader avseende in-licensiering om cirka 1 MSEK.
  • Koncernens kassa och bank uppgick till 19 512 000 SEK (10 915) SEK.
  • Koncernens resultat per aktie uppgick till -1,15 (-0,67) SEK.
  • Soliditeten uppgick till 87,8 (92,2) %.

Koncernens resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. Per den 31 mars 2017 uppgick totalt antal aktier till 10 074 794. Notera att Bolaget genomfört en företrädesemission och att 802 213 aktier har registrerats på Bolagsverket. Totalt antal aktier uppgår efter periodens utgång till 10 877 007 stycken. Belopp inom parantes: Jämförande period föregående år.

Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Väsentliga händelser under det första kvartalet 2017

-          Marie Foegh, MD, DrSc, blir erbjuden och accepterar positionen som VD för 2X Oncology Inc. (”2X Oncology”).

-          Bolaget meddelar att CE-märkning för Drug Response Predictor – DRP™ – har genomgått en teknisk validering och registrerats för Oncology Ventures ledande läkemedelskandidat LiPlaCis®. CE IVD-validering (In vitro-diagnostik) och -registrering tillåter marknadsföring av produkten inom hela EU och gör det möjligt för kommersialisering i 32 europeiska länder.

-          Den 17 januari 2017 hålls extra bolagsstämma i Oncology Venture. Kommuniké från extra bolagsstämma finns att tillgå via Bolagets (www.oncologyventure.com) och AktieTorgets (www.aktietorget.se) respektive hemsidor.

-          Oncology Venture meddelar att DRP framgångsrikt förutspår effekten av fyra bröstcancerläkemedel för Personalized Medicin.

-          LiPlaCis-projektet beviljas totalt cirka 963 000 euro (9,1 MSEK) via EUROSTARS-programmet för vidare utveckling av projektet. Dessutom frigör det offentliga bidraget privata investeringsfonder om cirka 950 000 euro (cirka 9,0 MSEK) från Bolagets partner Smerud Medical Research International AS. Sammantaget uppgår det erhållna bidraget till LiPlaCis-programmet till cirka 1,9 MEUR (18 MSEK).

-          Oncology Venture publicerar en statusuppdatering avseende Bolagets pipeline omfattande tre produkter i Oncology Venture, två undertecknade term sheets och ett term sheet under förhandling i 2X Oncology och ett överenskommet term sheet i OV-SPV2 ApS.

-          En ny version av LiPlaCis® som kan förvaras vid 2-8°C utvecklas. Denna produkt har framgångsrikt tillverkats och har klarat alla kvalitetskontroller.

-          Den 1 mars 2017 hålls extra bolagsstämma i Oncology Venture. Kommuniké från extra bolagsstämma finns att tillgå via Bolagets (www.oncologyventure.com) och AktieTorgets (www.aktietorget.se) respektive hemsidor.

-          Oncology Venture tillförs cirka 1 000 000 SEK genom nyttjande av teckningsoptioner av serie 2019.

-          Oncology Venture publicerar nytt datum för årsstämma 2017.

-          Det danska läkemedelsverket (DHMA) godkänner den fokuserade studien med APO010 i multipelt myelom.

-          Oncology Venture och Eisai Inc. ingår ett avtal enligt vilket Oncology Venture kommer att utveckla companion diagnostic genom användande av sin Drug Response Predictor DRP™-teknologi för en läkemedelskandidat från Eisai Inc´s onkologiportfölj. Avsikten är att utvärdera Oncology Ventures intresse för en inlicensiering av läkemedlet för vidare klinisk utveckling i 2X Oncology.

-          Oncology Venture ingår ett exklusivt globalt licensavtal om 2-BBB Medicines BV:s ledande fas 2-produkt 2B3-101 – numera benämnd 2X-111 – för glioblastom (primär hjärncancer).

Väsentliga händelser efter periodens utgång

-          Oncology Venture genomför en företrädesemission, vilken tillför Bolaget cirka 33,7 MSEK före emissionskostnader.

-          2X Oncology utökar sin ledningsgrupp och utser George O. Elston till VD. Samtidigt som Marie Foegh fortsätter som CMO i bolaget.

-          Oncology Venture håller årsstämma den 8 maj 2017. Kommuniké från årsstämman finns att tillgå via Bolagets (www.oncologyventure.com) och AktieTorgets (www.aktietorget.se) respektive hemsidor.

-          Det tidigare accepterade abstractet med DRP-data för epirubicin för bröstcancer har publicerats på ASCOs (American Society of Clinical Oncology) hemsida. 

 PRODUKTPIPELINE
OCH VIKTIGA TIDPUNKTER

Läkemedelskandidat Indikation Aktivitet Aktivitet inledd
1 LiPlaCis® Bröstcancer Fas 1/2-studie Fortlöper
Fas 1-studie Avslutad Q2 2016
Fas 2-studie* Inledd Q3 2016Avsluta inkludering Q3 2017
Hudcancer (Cadila) Fas 2-studie Ska initieras
 Huvud- och halscancer (Cadila) Fas 2-studie Ska initieras
Matstrupscancer (Cadila) Fas 2-studie Ska initieras
Prostatacancer (Cadila) Fas 2-studie Ska initieras
Bröstcancer (Cadila) Pivotal/Fas 3-studie Ska initieras
2 APO010 Immuno-onkologipreparat Första indikation multipelt myelom (benmärgscancer) Screening av patienter (cirka 150 patienter). Fortlöper
Förbereda klinisk fas 1/2. Fortlöper
Godkännande avseende att använda befintliga lager av läkemedelskandidat.** Godkänt Q1 2017
Klinisk fas ½-studie Q2 2017
3 Irofulven Metastaserande prostatacancer Screening av patienter (cirka 300 patienter). Fortlöper
Förberedande av fas 2. Fortlöper
Lämna in ansökan om klinisk studie Q2 2017
Avseende Special Purpose Vehicles (SPV) Uppstart 2X Oncology i USA. Inkorporering avslutad
Seedinvestering om 3,5 MUSD Säkrad
Serie A-finansiering om cirka 25 MUSD Pågående
4 TOP2- hämmare TOP2- hämmare, fas 2 liposomal-GSHmetastaserande bröstcancer och glioblastom (hjärncancer). In-licensierad
5 PARP-hämmare Big Pharma fas 2 PARP-hämmare avseende metastaserande bröstcancer. In-licensierad
6 TOP1-hämmare TOP1-hämmare fas 2 för utveckling hos patienter med äggstockscancer. Term sheet under förhandling
Uppstart av OV-SPV2 i Danmark. Fortlöper
- Seedinvestering om 0,5 MUSD Säkrad
7 Oral fas 2 och fas 3 tyrosinkinas-hämmare (OV-SPV2) Förhandling slutliga villkor Pågår
Om DRPTM ger framgångsrikt resultat, co-investera och utveckla i fokuserad fas 2-studie. Under diskussion

* Proof of concept-studier beräknas ta cirka 12 månader att genomföra. Då studierna inte är blindade kan interim-data komma att erhållas tidigare.

.VD Peter Buhl Jensen kommenterar

Oncology Venture har inlett 2017 i samma raska takt som 2016 avslutades. Vår pipeline består nu av sju fas 2 anti-cancerprodukter med verkningsmekanismer som sträcker sig från heta forskningsområden såsom APO010 och PARP-hämmaren från Big Pharma till mer blygsamma lägre riskprojekt vid ny läkemedelsleverans av beprövade läkemedel i nya indikationer. Oncology Ventures pipeline kännetecknas också av kända aktiva läkemedel, såsom cisplatin (LiplaCis) och doxorubicin (2X-111), men dessa läkemedel levereras till tumörplatsen med smart liposomteknik och förbättrar därvid ytterligare det potentiella terapeutiska förhållandet. Vi har också läkemedel som har visat god effekt hos ett litet antal patienter och med hjälp av DRP™ kan dessa läkemedel riktas mot patienter som sannolikt kommer att svara på behandling, vilket möjliggör för oss att introducera nya behandlingsalternativ för cancerpatienter. Dessa läkemedel inkluderar: Irofulven, TOP1-molekylen och kandidatmedicinen som för närvarande ingår i spin-out-bolaget OV-SPV2 ApS. Vi på Oncology Venture och 2X Oncology Inc. arbetar dedikerat vidare med produkterna med fokus på att utveckla precisionsmedicin med tillräcklig svarsfrekvens för att erhålla marknadsgodkännande.

Det nya året inleddes med att berätta att CE-märkning för Drug Response Predictor – DRP™ – registrerats för Oncology Ventures ledande läkemedelskandidat LiPlaCis®, vilket tillåter marknadsföring av produkten inom hela EU. LiPlaCis® och dess DRP-companion diagnostic är Oncology Ventures ledande produkt och den första i en serie av precisionsmedicin vi strävar efter att utveckla. CE-märkningen har också registrerats i flera ex-EU-länder och kan stödja registrering även i vår partner Cadila Pharmaceuticals Ltd:s territorium.

En version av LiPlaCis® har framgångsrikt utvecklats som kan förvaras vid 2-8°C. Den ursprungliga versionen av LiPlaCis® lagras vid -80°C och det en stor fördel att produkten nu kan lagras och transporteras i kylskåpstemperatur.

Vi har under 2017 rekryterat Marie Foegh och George O. Elston till 2X Oncology Inc. – ett amerikanskt spin-out-bolag från Oncology Venture som fokuserar på utveckling av precisionsmedicin för cancer hos kvinnor.

Vi har rekryterat George O. Elston med omfattande erfarenhet inom life science till VD i 2X Oncology Inc. Elston bidrar med mer än 25 års erfarenhet och har en omfattande meritlista av att bygga, leda och utveckla bolag och driva produkter genom klinisk utveckling och partnerskap. Foegh har anställts som CMO och har 28 års global erfarenhet inom läkemedels- och bioteknikindustrin. Dr. Foegh har ett gediget amerikanskt och europeiskt nätverk och en lång meritlista avseende utveckling och godkännande av läkemedel inom onkologi och kvinnors hälsa. Jag tror att Elstons och Dr. Foeghs samlade kvaliteter placerar 2X Oncology som en stark aktör inom utveckling av precisionsläkemedel för cancer hos kvinnor.

Till 2X Oncology Inc. har vi inlicensierat 2BBB Medicines BVs fas 2-produkt 2B3-101 – numera benämnd 2X-111. 2X-111 har visat klinisk aktivitet i en fas 2-studie med patienter med metastaserande bröstcancer och hos patienter med glioblastom (primär hjärncancer), vilka båda har ett stort medicinskt behov. 2X-111 kommer att testas i två fokuserade fas 2-studier med patienter med metastaserande bröstcancer och glioblastom i 2X Oncologys verksamhetsplan.

Utöver ovan utvärderar vi ett onkologiläkemedel från ett Big Pharma-bolag för inlicensiering till 2X Oncology Inc. Vi har ingått avtal med Eisai Inc. enligt vilket Oncology Venture kommer att utveckla companion diagnostic – DRP. Avsikten är att utvärdera Oncology Ventures intresse för en inlicensiering av läkemedlet för vidare klinisk utveckling i 2X Oncology. Läkemedlet är i fas 2-skede och är ett exempel på en målinriktad molekylinhibitor som har visat lovande applicering i ett antal humana cancerformer.

Under perioden har det danska läkemedelsverket (DHMA) har godkänt den fokuserade studien med APO010 i multipelt myelom. DRP-screening för att identifiera känsliga patienter till immuno-onkologiläkemedel APO010 pågår vid fyra center. Vi strävar efter att behandla 15 patienter som har screenats för hög sannolikhet att visa effekt vid behandling med APO010 enligt vår DRP™-teknik. Godkännandet från det danska läkemedelsverket innebär att det redan producerade APO010 kan användas. Detta minskar inte bara kostnaden för att slutföra studien utan förkortar också tidsplanen där vi förväntar oss att se resultat. Studien kommer att inledas i maj 2017.

Jag vill avsluta med att rikta ett stort tack till samtliga som tecknade i nyemissionen vi genomförde i mars 2017. Genom nyemissionen tillfördes Bolaget cirka 33,7 MSEK före emissionskostnader. LiPlaCis är väl på gång och ytterligare sex produkter är nu uppradade för initiering. Jag tror att vi har en spännande resa framför oss och jag ser fram emot den kommande tiden.

Peter Buhl Jensen

VD, Oncology Venture Sweden AB

Om Oncology Venture                     

Många cancerläkemedel kan bara gynna en liten del av en patientgrupp och det finns i dagsläget inget sätt att identifiera vilken patient som kommer att svara på en behandling. Detta tvingar onkologer att behandla många patienter i blindo och om antalet patienter som påverkas av ett visst läkemedel är alltför lågt kommer läkemedelskandidaten troligen inte att användas, även om läkemedlet de facto kan vara väl lämpat för vissa patienter.

Problematiken finns även vid kliniska studier av läkemedelskandidater. Bristande effekt har blivit den vanligaste orsaken till kliniska misslyckanden inom läkemedelsutveckling. En stor del av dessa misslyckanden kan inte tillskrivas läkemedlet som sådant, utan är en konsekvens av svårigheter i att genomföra kliniska studier på rätt sätt, med en tillräckligt väldefinierad patientgrupp.

Det rörelsedrivande dotterbolaget Oncology Venture ApS har licens från MPI för att använda teknologin Drug Response Prediction (DRPTM). MPI är sedan juni 2016 noterat på Nasdaq Stockholm First North. Genom DRPTM kan identifikation av vilka patienter som svarar på en läkemedelskandidat ske, vilket ökar sannolikheten för att kandidaten ska bli framgångsrik i kliniska studier.

Oncology Ventures affärsmodell bygger på att optimera användandet av cancerläkemedel som har visat viss effekt men har stoppats i klinisk utveckling på grund av otillräcklig svarsfrekvens eller svårigheter att anskaffa ytterligare kapital för att driva cancerläkemedlet framåt. Bolaget arbetar med en modell som förändrar oddsen i jämförelse med traditionell läkemedelsutveckling.  Istället för att alla patienter med en typ av cancer behandlas, screenas först patienterna och endast de som sannolikt svarar på behandlingen kommer att behandlas. Genom en mer väldefinierad patientgrupp optimeras användandet av läkemedlet, risk och kostnader kan reduceras, samtidigt som både behandling och utveckling effektiviseras.

Affärsmodell i sammandrag

Oncology Venture ska inlicensiera (alternativt köpa) läkemedelskandidater som har stoppats i klinisk utveckling och därefter genomföra nya kliniska studier baserat på utökad kännedom om vilka patienter som svarar på en läkemedelskandidat. Oncology Ventures mål är att inlicensiera effektiva läkemedelskandidater där Bolagets DRP-teknologi kan användas för framgång avseende hög precision och genomföra fokuserade fas 2-studier på en väldefinierad population utifrån väldefinierade biomarkörer. I Oncology Ventures affärsmodell ingår också möjligheten att bygga SPV:er, det vill säga privatägda spin-out-bolag, och därigenom bli ägare i flera projekt och exportera teknik till andra länder. På så sätt kan ytterligare kapital anskaffas från olika typer av investerare, inkluderat venture capital, affärsänglar och private familjeföretag runt om i världen som inte har för avsikt att investera i noterade bolag (fler skott på mål för att attrahera kapital). 4 miljoner USD har redan anskaffats till 2X Oncology och OV-SPV2. Modellen godkändes i samarbete med Oncology Ventures aktieägare vid stämman i januari 2017 där det var enhälligt att upprätta två spin-outs, 2X Oncology och OV-SPV2 ApS. Efter utförda kliniska studier ska Oncology Venture utlicensiera (alternativt sälja) läkemedelskandidater med hög responsgrad kopplat till ett DRP-test. En typisk affär i detta skede inkluderar intäkter vid tidpunkten för utlicensiering (up-front) samt milstolps- och royaltyintäkter. Oncology Venture har också kunnat attrahera offentlig finansiering för flera av sina projekt och kommer att fortsätta att vara proaktiv inom detta område.

Oncology Ventures läkemedelskandidater

Oncology Venture har exklusiv global licens till läkemedelskandidaten APO010 som är i klinisk fas 1/2- utveckling. Det danska läkemedelsverket godkände i mars 2017 Oncology Ventures fokuserade kliniska studie med APO010 i multipelt myelom. Godkännandet innebär att det befintliga lagret av APO010 kan användas i studien. Studien kommer att inledas i maj 2017. Oncology Venture innehar alla rättigheter till kandidaten, rättigheter som överfördes från bolaget TopoTarget A/S (numera Onxeo) under 2012. För licensen erlades en initial betalning till TopoTarget A/S (Onxeo) och därefter betalas royalties baserat på milstolpsavtal. Licensen löpte ursprungligen i tre år, men efter avtal med Onxeo har licensen förlängts och löper under hela 2016 utan ytterligare betalningar. Avtalet förlängs därefter automatiskt med ett år åt gången under förutsättning att Oncology Venture kan visa en årlig minimiinvestering avseende utveckling av APO010. Som nämns ovan har härutöver avtalats om royaltybetalning enligt sedvanliga marknadsvillkor avseende framtida intäkter från APO010 till Onxeo. Oncology Venture har förvärvat DRP för APO010 från MPI, vilket innebär att Oncology Venture äger alla rättigheter till APO010-DRP inom all överskådlig framtid.

Oncology Venture har tecknat ett inlicensieringsavtal med Lantern Pharma LLC avseende läkemedelskandidaten Irofulven. Avtalet löper under tre år, med möjlighet till förlängning i ytterligare tre år. Oncology Venture har förvärvat DRP för Irofulven från MPI, vilket innebär att Oncology Venture äger alla rättigheter till Irofulven-DRP inom all överskådlig framtid. Irofulven har varit i fas 2- och 3-studier och har uppvisat 10 % svarsfrekvens hos patienter med prostatacancer, 13 % svarsfrekvens i patienter med äggstockscancer och 7 % svarsfrekvens avseende levercancer. Irofulven befinner sig i en fas 2-studie. Ansökan om klinisk studie är beräknad att lämnas in under det andra kvartalet 2017. Före inlämnandet av ansökan om klinisk studie ska robust produkttillverkning inklusive optimering av produktionsutbyte säkras. Tillräcklig mängd av Irofulven kommer att tillverkas till tre kliniska fas 2-prövningar. Oncology Venture är i förhandling med potentiella samarbetspartners i Kina för att utveckla Irofulven avseende levercancer.

Oncology Venture har inlicensierad sin tredje läkemedelskandidat, LiPlaCis® från det danska läkemedelsbolaget LiPlasome Pharma ApS. Oncology Venture betalar ingen direkt- eller förskottsbetalning för inlicensieringen till LiPlasome Pharma ApS. LiPlaCis® är en liposomal formulering av den aktiva substansen cisplatin och avser främst att behandla bröstcancerpatienter. I fas 1/2-studien med LiPlaCis© har fas 1-doseskaleringsdelen i patienter med avancerade tumörer genomförts. Fas 1-delen är avslutad och fas 2-delen av studien är beräknad att avslutas under det tredje kvartalet 2017. Den första DRP-positiva patienten med bröstcancer har visat partiell remission (dvs. > 30 % reduktion av tumören) efter behandling med LiPlaCis®.

Härutöver har Oncology Venture tecknat ett utvecklingsavtal med Cadila Pharmaceuticals Ltd. avseende gemensam utveckling av LiPlaCis® i kombination med dess Drug Response Predictor. Syftet är att utvärdera LiPlaCis® effektivitet i flera olika indikationer i fokuserade fas 2-studier samt utföra en randomiserad fas 3-studie som grund för och en viktig del av datapaketet för marknadsgodkännande av FDA, EMA och CDSCO (Central Drugs Standard Control Organisation of India). Cadila Pharmaceuticals Ltd. kommer att investera genom forsknings- och läkemedelsutvecklingsaktiviteter avseende 310 cancerpatienter och DRP-screening av mer än 1 400 patienter. Oncology Venture har förvärvat DRP för LiPlaCis från MPI, vilket innebär att Oncology Venture äger alla rättigheter till LiPlaCis-DRP inom all överskådlig framtid.

Oncology Venture har utöver ovan ingått ett avtal med ett Big Pharma-bolag enligt vilket Oncology Venture kommer att utveckla companion diagnostic för en onkologiterapeutisk läkemedelskandidat från Big Pharma-bolaget. Avsikten är att utvärdera Oncology Ventures intresse för en inlicensiering av läkemedlet för vidare klinisk utveckling i 2X Oncology. Läkemedlet är i fas 2-skede och riktade små molekylära hämmare har lovande tillämpning i ett antal humana cancerformer. Om DRPTM-utvärderingen är framgångsrik kan Oncology Venture exklusivt inlicensiera läkemedlet för vidare utveckling i 2X Oncology. De läkemedelsspecifika DRP-biomarkörerna kan därmed kunna användas som companion diagnostic för att välja ut och registrera de cancerpatienter som har högst sannolikhet att svara på behandling i en klinisk fas 2-studie. Om DRP kan utvecklas framgångsrikt kommer Oncology Venture att förvärva DRP för PARP-föreningen från MPI, innebärande att Oncology Venture äger alla rättigheter till PARP-DRP inom all överskådlig framtid.

Oncology Venture och 2-BBB Medicines BV har ingått ett exklusivt globalt licensavtal om 2-BBB Medicines BV:s ledande fas 2-produkt 2B3-101 – numera benämnd 2X-111. Läkemedlet är en liposomal formulering av doxorubicin som nyttjar den så kallade G-teknologin, vilket gör det möjligt för läkemedlet att passera blodhjärnbarriären för att förbättra behandling av hjärnmetastaser och primära hjärntumörer. 2X-111 har visat klinisk aktivitet i en fas 2-studie med patienter med metastaserande bröstcancer och hos patienter med glioblastom (primär hjärncancer), vilka båda är svårbehandlade cancerformer med ett stort medicinskt behov. 2X-111 kommer att kombineras med sin Drug Response Predictor (DRPTM) som companion diagnostic i DRP™-fokuserade fas 2-studier för patienter med hög sannolikhet att svara på behandling. Oncology Venture äger för närvarande 92 % av 2X Oncology och kommer genom 2X Oncology att anskaffa kapital från amerikanska investerare för att finansiera och genomföra gemensam överenskommen klinisk utvecklingsplan. Då nytt kapital kommer att investeras i 2X Oncology Inc. kommer Oncology Ventures ägarandel i bolaget att spädas ut men Oncology Venture kommer fortsatt att vara en stor aktieägare i 2X Oncology Inc.

Oncology Ventures pipeline omfattar även en TOP1-hämmare - numera benämnd 2X-131 - för utveckling hos patienter med äggstockscancer. Planen framgent är att testa läkemedelskandidaten i en fokuserad fas 2-studie i kombination med Bolagets DRP™ för att öka responsgraden.

OV SPV2

Oncology Venture har under 2017 bildat ytterligare en onkologiterapeutisk spin-out för utveckling av ett specifikt läkemedel mot cancer med användande av DRP™, OV-SPV2. OV-SPV2 avser att testa och potentiellt utveckla en oral tyrosinkinas-hämmare från ett Big Pharma-bolag som äger världsomspännande rättigheter till cancerläkemedlet. Slutliga transaktionsvillkor mellan Oncology Venture ApS och Big Pharma-bolaget förhandlas för närvarande. Läkemedelskandidaten har testats i fas 2- och fas 3-studier och biopsier och resultat finns från försöken. Oncology Venture ApS har möjlighet att genomföra ett snabbt DRP™-test på tillgängliga patientbiopsier för att utvärdera om DRP™-verktyget kan identifiera respondenter från de kliniska prövningarna. Oncology Venture har säkrat extern finansiering om totalt 0,5 MUSD till OV-SPV2.

Bolagsstruktur och aktieinnehav

Oncology Venture Sweden AB äger 100 % av dotterbolaget Oncology Venture ApS. All verksamhet sker i dotterbolaget, varpå Oncology Venture Sweden AB:s enda operativa verksamhet är att äga dotterbolaget Oncology Venture ApS. Härutöver äger Oncology Venture Sweden AB 92 % av spin-out-bolaget 2X Oncology och 80 % av spin-out-bolaget OV-SPV2 ApS. SPV:erna kommer sedan att ägas av Oncology Venture och nya investerare – split parterna emellan kommer att fastställas genom förhandlingar.

Verksamhetsrelaterade risker och osäkerhetsfaktorer

De risker och osäkerhetsfaktorer som Oncology Ventures verksamhet exponeras för är sammanfattningsvis relaterade till bland annat läkemedelsutveckling, konkurrens, teknologiutveckling, patent, myndighetskrav, kapitalbehov, valutor och räntor. Under innevarande period har inga väsentliga förändringar avseende risk- eller osäkerhetsfaktorer inträffat. För mer detaljerad redovisning av risker och osäkerhetsfaktorer hänvisas till tidigare publicerat prospekt, offentliggjort i mars 2017.

Utveckling i siffror under första kvartalet 2017

Omsättning

Nettoomsättningen under första kvartalet 2017 uppgick till 0 (1 478 000) SEK.

Resultat

Bolagets resultat efter skatt för det första kvartalet 2017 uppgick till -11 626 071 (-4 865 000) SEK och påverkades främst av rörelsens kostnader, vilka huvudsakligen utgjordes av -14 454 000 SEK. Extraordinära kostnader under kvartalet utgörs av tillverkning av läkemedel om cirka 5 MSEK och juridiska kostnader avseende in-licensiering om cirka 1 MSEK.

Kassa och bank

Per den 31 mars 2017 uppgick koncernens (inkl. 2X Oncology)  kassa och bank till 19 512 000 (10 915 000) SEK. Härutöver har Oncology Venture kortfristiga fordringar om 10 491 000 SEK, vilket består av kundfordringar och andra förutbetalda kostnader. Härutöver har Oncology Venture skattefordringar på 10 491 386 SEK, detta mot bakgrund av att den danska staten betalat tillbaka 22 % av alla utgifter kopplade till forskning och utveckling.

Aktien

Oncology Venture Sweden AB:s aktie noterades på AktieTorget den 22 juli 2015. Aktiens kortnamn är OV och ISIN-kod är SE0007157409. AktieTorget är en bifirma till ATS Finans AB, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. AktieTorget driver en handelsplattform (MTF), vilket inte är en reglerad marknad. Per den 31 mars 2017 uppgick antalet aktier i Oncology Venture till 10 074 794 stycken. Notera att Bolaget genomfört en företrädesemission och att 802 213 aktier har registrerats hos Bolagsverket. Bolaget har ett aktieslag. Varje aktie medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat.

Ägarförteckning med innehav över 5 % per 2017-03-31

Namn Andel av röster och kapital (%)
Sass & Larsen ApS 14,08
Buhl Krone Holding ApS* 12,20
Medical Prognosis Institute A/S** 10,61
Bny Mellon Sa/nv 8,38
Bnymsanv Re Jyske Bank General Sett 5,64
Övriga aktieägare 49,09
Totalt 100,00

* Ägs till 80 % av Peter Buhl Jensen (VD i Oncology Venture Sweden AB). Resterande 20 % ägs av närstående Ulla Hald Buhl, styrelseledamot i Oncology Venture Sweden AB.

** Ägs till 10,52 % av Peter Buhl Jensen (VD i Oncology Venture Sweden AB) tillsammans med närstående.

Teckningsoptioner

Vid extra bolagsstämma i Oncology Venture den 28 juni 2015 beslutades att införa tre optionsprogram till Bolagets anställda och styrelsemedlemmar. Optionsprogrammen omfattar totalt 325 000 teckningsoptioner.

Optionsprogram 1

Omfattar 170 000 teckningsoptioner och riktas till anställda nyckelpersoner som arbetat med Oncology Ventures börsintroduktion. Teckningsoptionerna erhölls vederlagsfritt och kan tecknas under en period som löper till och med den
22 augusti 2018. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i Oncology Venture till en kurs om 6,88 SEK per aktie. Teckningsoptionerna har en lock up-period på ett år, vilken övergår till aktien om teckningsoptionerna nyttjas under det första året. Innehavare av dessa teckningsoptioner kommer ej att kunna ta del av något av övriga optionsprogram.

Namn Antal optioner
Nikolaj Jensen 100 000
Sune Hansen 40 000
Thomas Jensen 30 000
Totalt 170 000

Optionsprogram 2

Omfattar 125 000 teckningsoptioner som erhölls vederlagsfritt och riktas till Bolagets anställda, däribland styrelseledamot Ulla Hald Buhl, CSO Nils Brünner och styrelseledamot Steen Knudsen som erhöll 10 000 teckningsoptioner vardera. En tredjedel av teckningsoptionerna kan tecknas till en kurs om 7,58 SEK per aktie under en period som löper från den 1 augusti 2016 till och med den 22 augusti 2018. Ytterligare en tredjedel av teckningsoptionerna kan tecknas till en kurs om 8,34 SEK per aktie under en period som löper från och med den 1 augusti 2017 till och med den 22 augusti 2018. Den resterande tredjedelen av teckningsoptionerna kan tecknas till en kurs om 9,16 SEK per aktie under en period som löper från och med den 1 augusti 2018 till och med den 22 augusti 2018. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i Bolaget. I det fall innehavare lämnar sin anställning före den första teckningsperioden lämnas samtliga optioner tillbaka till Bolaget, om innehavare lämnar sin anställning efter den första teckningsperioden lämnas två tredjedelar av optionerna tillbaka till Bolaget och om innehavare lämnar sin anställning efter den andra teckningsperioden lämnas en tredjedel av optionerna tillbaka till Bolaget.

Optionsprogram 3

Omfattar 30 000 teckningsoptioner och riktas till Duncan Moore och Sanjeevi Carani, vilka är styrelsemedlemmar i Oncology Venture. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i Bolaget till en kurs om 13,96 SEK per aktie. Teckningsoptionerna kan tecknas under perioden 1 augusti 2018 till och med den 22 augusti 2018. Moore och Carani har förvärvat teckningsoptionerna till ett pris om 1,15 SEK per option.

Namn Antal optioner
Duncan Moore 20 000
Sanjeevi Carani 10 000
Totalt 30 000

Teckningsoptioner som vederlag för den exklusiva licensen från MPI

Som vederlag för den utökade exklusiva licensen har MPI erhållit totalt 302 243 teckningsoptioner berättigande till teckning av aktier i Oncology Venture Sweden AB. Teckningsoptionerna berättigar till teckning av en aktie per teckningsoption till en teckningskurs om 10 SEK per aktie. Teckningsoptionerna kommer att kunna nyttjas till 31 december 2019. Vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna kommer den totala utspädningen att uppgå till cirka 2,8 % (beräknat på de 10 877 007 aktier som för närvarande är utestående i Oncology Venture men exkluderande de aktier som tillkommer vid nyttjande av de teckningsoptioner som för närvarande finns utestående i Oncology Venture Sweden AB). MPI har per dateringen av detta dokument nyttjat 100 000 av ovanstående teckningsoptioner. Genom nyttjandet av teckningsoptionerna tillförs Oncology Venture cirka 1 000 000 SEK. MPI innehar efter nyttjandet 202 243 utestående teckningsoptioner.

Teckningsoptioner av serie 2017/2020

Kategori Antal deltagare Teckningsoptioner per deltagare
Styrelseordförande 1 50 002
Styrelseledamöter 2 22 722
VD 1 50 002
Nyckelpersoner 16 22 722
Nyckelkonsulter 5 10 000
Totalt 25 559 000

Vid årsstämma i Oncology Venture den 8 maj 2017 beslutades att ge ut högst 559 000 teckningsoptioner till Bolagets styrelseordförande, styrelseledamöter, VD, nyckelpersoner och nyckelkonsulter enligt nedan.

Teckning av teckningsoptionerna ska ske genom teckning på teckningslista under perioden från den 8 maj 2017 till och med den 8 augusti 2017. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning. Tilldelningsbeslut fattas snarast efter teckningstidens utgång och meddelas tecknare omkring den 11 augusti 2017. Teckningsoptionerna ges inte ut mot betalning. Optionsinnehavare har rätt att under perioden från och med 10 augusti 2020 till och med 24 augusti 2020 för varje teckningsoption teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 39,95 SEK. Teckningskursen motsvarar den genomsnittliga volymviktade betalkursen för Bolagets aktie på AktieTorget under perioden 22 mars 2017 till och med 4 april 2017. Vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna kommer den totala utspädningen att uppgå till cirka 5,1 % (beräknat på de 10 877 007 aktier som för närvarande är utestående i Oncology Venture men exkluderande de aktier som tillkommer vid nyttjande av de teckningsoptioner som för närvarande finns utestående i Oncology Venture Sweden AB).

Granskning av revisor

Delårsrapporten har, i enlighet med AktieTorgets regelverk, inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor.

Principer för delårsrapportens upprättande

Delårsrapporten har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens Allmänna Råd 2012:01 Årsredovisning och koncernredovisning (”K3” samt enligt ”BFNAR 2007:1 Frivillig delårsrapportering”). För ytterligare information om redovisningsprinciper hänvisas till Oncology Ventures årsredovisning för 2016.

Kommande finansiella rapporter

Halvårsrapport, 2017 25.08.2017
Delårsrapport 3, 2016 23.11.2017
Bokslutskommuniké, 2017 09.02.2018

Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att delårsrapporten

ger en rättvisande översikt av Bolagets verksamhet.

Hørsholm, den 19 maj 2017

Oncology Venture Sweden AB

Styrelsen och verkställande direktören

För ytterligare information om Oncology Venture, vänligen kontakta:

Ulla Hald Buhl, COO och chef för IR & kommunikation                        Peter Buhl Jensen, VD

Telefon: +45 21 70 10 49                                                                         Telefon: +45 21 60 89 22

E-post: uhb@oncologyventure.com                                                      E-post: pbj@oncologyventure.com

Denna information är sådan information som Oncology Venture Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 maj 2017.


Se hela delårsrapporten  Further information about Oncology Venture

Publicerat: 5/19/2017 11:05:17 AM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se