NorInvent: Offentliggörande av memorandum inför planerad notering på AktieTorget

Se pressmeddelande

NorInvent, ett Life Science företag som utvecklar Drug Delivery plattformar, offentliggör idag sitt memorandum inför den planerade noteringen av bolagets aktie på AktieTorget. Första dag för handel är planerad till 23 maj 2017. Memorandumet finns att tillgå via Bolagets (www.norinvent.com) och AktieTorgets (www.aktietorget.se) respektive hemsidor.

Motiv till noteringen 
Styrelsen för NorInvent ser en notering av Bolagets aktie på Aktietorget som ett viktigt steg för att förverkliga Bola­gets uppsatta mål. Den kommande noteringen och den goda ägarspridningen som nyligen uppnåddes i samband med Bolagets nyemission bedöms ge värdefull tillgång till kapitalmarknaden. Detta kan komma att spela en särskilt viktig roll i samband med eventuella behov av framtida expansionsmöjligheter. Valet av Aktietorget görs också med hänsyn till att en notering på en marknadsplats med väl fungerande regelverk och övervakning ger Bolaget en kvalitetsstämpel gentemot samarbetspartners, myndigheter, kapitalmarknadens aktörer samt Bolagets even­tuella framtida partners.

Bakgrund NorInvent

NorInvent grundades 2014 att möjliggöra utveckling av Bolagets Drug Delivery plattform XtriG som baseras på kolhydrater. Verksamheten har bedrivits på Medicon Village i Lund sedan våren 2015 och har genomgått flera viktiga utvecklingsfaser. I mars/april 2017 genomfördes en nyemission där c:a 6,1 MSEK tillfördes bolaget.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Paul Hasselgren, vd
Telefonnummer: +46 (0) 0760 494090
E-post: paul.hasselgren@norinvent.com

Om NorInvent
NorInvent utvecklar XtriG, Bolagets patenterade Drug Delivery plattform för upptag av läkemedel via munnens slemhinnor. XtriG syftar till att ge läkemedelsbolag möjligheten till förbättrade egenskaper hos sina befintliga läkemedel, med exempelvis signifikant snabbare verkan, mindre miljöpåverkan och lägre dosering.

.

Läs mer om Bolaget på vår hemsida www.norinvent.com.


Se pressmeddelande  Further information about NorInvent

Publicerat: 5/19/2017 11:47:49 AM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se