Redwood Pharma: Korrigering av uppgift om uniträtter

Se pressmeddelande

I det pressmeddelande avseende nyemission av units i Redwood Pharma AB som publicerades kl  08:11, fredagen den 19 maj 2017, beskrevs förfarandet för tilldelning av uniträtter i en felaktig uppställning.

Korrekt lydelse är:
De som på avstämningsdagen den 30 maj 2017 är registrerade som aktieägare i Redwood Pharma erhåller fyra (4) uniträtter för varje befintlig aktie som ägaren innehar i Bolaget. Fem (5) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit.

Korrigeringen påverkar inte de tidigare meddelade emissionsvillkoren.

För mer information:
Gunnar Dahlman, VD Eminova
Tel: +46 (0) 8 684 211 00
E-post: gunnar.dahlman@eminova.se

Martin Vidaeus, VD Redwood Pharma AB (publ)
Tel: +46 (0) 70-232 29 29
E-post: martin.vidaeus@redwoodpharma.com
www.redwoodpharma.se

Denna information är sådan information som Redwood Pharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 maj 2017.

Om Redwood Pharma AB
Redwood Pharma AB utvecklar ögonläkemedel inom områden med stora medicinska behov. Företagets första projekt är utveckling av en läkemedelskandidat RP101 med en känd aktiv substans mot kroniskt torra ögon hos kvinnor efter klimakteriet som har måttliga till svåra besvär. Med hjälp av drug delivery plattformen IntelliGel® kan frisättningen av aktiva substanser kontrolleras. Genom IntelliGel® kan Redwood Pharma även förbättra doseringen av andra etablerade läkemedel. Redwood Pharmas styrka ligger i formulering och tidig klinisk utveckling. Intäkter ska genereras genom licensavtal med läkemedelsbolag som har resurser att tillverka och sälja produkten på världsmarknaden.

Redwood Pharma AB (publ.) är noterat på AktieTorget (Kortnamn: REDW, ISIN-kod: SE008294789).
För mer information besök: www.redwoodpharma.se


Se pressmeddelande  Further information about Redwood Pharma

Publicerat: 5/19/2017 1:59:19 PM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se