HQ: HQ AB offentliggör prospekt

Läs som pdf

Med anledning av den företrädesemission av aktier som beslutades av årsstämman den 15 maj 2017 har styrelsen för HQ AB upprättat ett prospekt. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Prospektet och anmälningssedlar finns tillgängliga på HQ ABs hemsida, www.hqab.se, www.aktietorget.se samt på www.penser.se. Prospektet och anmälningssedlar kan även beställas kostnadsfritt från Erik Penser Bank, Box 7405, 103 91 Stockholm, via e-post till emission@penser.se eller telefon till 08-463 80 00.

För mer information, vänligen kontakta:

Christer Sandberg, styrelseordförande, telefon 070-666 10 30

Joakim Lindén, verkställande direktör, telefon 070-832 68 83

.


Läs som pdf  Further information about HQ

Publicerat: 5/19/2017 2:11:49 PM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se