Nanologica: Delårsrapport Nanologica januari - mars 2017

Se hela rapporten

PERIODEN

·        Nettoomsättningen uppgick till 9 (0) TSEK

·        Resultatet efter skatt uppgick till -6 715 (-5 622) TSEK

·        Resultat per aktie var -1,45 (-1,67) SEK

·        Kassaflödet från den löpande verksamheten var -8 480 (-5 448) TSEK

·        Likvida medel uppgick på balansdagen till 11 539 (13 739) TSEK

·        Forskningsstudie publicerad i Nanomedicine angående omformulering antibiotika verksamt mot bland annat Lepra och TBC

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

·        Efter återkoppling från den indiska marknaden har beslut fattats att utöka organisationen för marknads- och applikationsutveckling, och minska den inom produktion och utveckling. Kostnadsnivån sänks därmed till 3,6 MSEK per kvartal från tidigare 6,6 MSEK med full effekt från oktober 2017. 

·        Prognosen om ett positivt kassaflöde på månadsbasis flyttas fram från december 2017 till andra halvåret 2018.

·        Finansieringen har stärkts genom lånelöften om 16 MSEK .

·        Eva Byröd föreslås som ny ledamot i styrelsen.


Se hela rapporten  Further information about Nanologica

Publicerat: 5/19/2017 5:33:20 PM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se