PromikBook: Komplettering av årsredovisning

Se årsredovisning

Årsredovisningen som publicerats har en differens mot det tidigare kommunicerade resultatet i bokslutskommuniken. Anledningen är en
uppbokning av skattefordran avseende tidigare års förlustavdrag. Bolaget bokade detta under 2016 vilket förändrade resultatet positivt.
I samråd med bolagets revisor i samband med revisionen av 2016 har denna post tagits bort. Detta innebär att resultatet försämrats i
förhållande till bokslutskommuniken med 2 019 tkr. 

Försämringen är endast en bokslutspost vilket ej påverkar koncernens kassaflöde.

Efter publicering av bolagets årsredovisning har revisorn påpekat en förändring som är genomförd i årsredovisningen. Detta avser upparbetade utvecklingskostnader under 2016. Posten ska i enlighet med nya regler också bokas under bundet eget kapital. I bifogad årsredovisning är denna post korrigerad. 

Posten förändrar endast det egna kapitalets redovisning och påverkar inte resultat eller kassaflöde.

Bolagets kommentarer gällande revisionsberättelsen har lämnats i ett tidigare pressmeddelande daterat 20170519. 

För mer information kontakta

Hans Orre

PromikBook AB 

Kämpegatan 3

411 04  Göteborg

tel 0709747888

epost hans.orre@promikbook.com


Se årsredovisning  Further information about PromikBook

Publicerat: 5/26/2017 1:46:48 PM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se