OptiFreeze: Delårsrapport   2017-01-01 - 2017-03-31

Se hela rapporten

Sammanfattning av Q1 2017

Följande sammanfattning avser perioden 2017-01-01 - 2017-03-31 med jämförelseperiod 2016-01-01 - 2016-03-31

 • Omsättningen för perioden uppgår till 0 SEK (0 SEK)
 • Resultatet för perioden uppgår till SEK -2 370 816 SEK (-1 502 999 SEK)*
 • Likvida medel uppgick till 8 203 519 SEK varav 440 514 SEK i räntebärande placering (18 096 266 SEK resp. 440 514 SEK)
 • Aktiverade utgifter uppgår till 259 354 SEK (193 733 SEK)
 • Antal aktier uppgår till 8 580 000 stycken (8 580 000 stycken)
 • Resultat per aktie -0,28 SEK (-0,18 SEK)
 • Soliditet 87,5% (92,2%)

*Resultat inkl. periodens avskrivningar

Kommentarer från VD 

Det är en stor ära för mig att få delge er alla mina första kvartalskommentarer som ny VD för OptiFreeze. Även om jag redan tidigare haft kontakt med min företrädare Fredrik Westman under min tid som styrelseordförande för Vidinge Grönt, blev jag mycket intresserad av OptiFreeze utveckling när Fredrik visade mig forskningsresultaten i början av januari. Den intensifierade kontakten under februari och mars ledde slutligen till min utnämning i april. Jag ser fram emot den fantastiska resa vi har framför oss.

Innan vi går in på företagets framtida utveckling vill jag gärna informera er alla om de framsteg som gjorts under årets första kvartal. Ett fantastiskt arbete på avdelningen för metodutveckling har resulterat i mycket lovande resultat i fråga om kapacitetsutveckling och hållbarhetstider för färdigskurna äpplen, meloner, gurkor och zucchini.

I mars beställdes nya prototyper för vakuumimpregnering (VI) och pulserande elektriska fält (PEF) från KISAB (300 000 SEK) och Ångpanneföreningen (800 000 SEK). Båda dessa förväntas levereras i början av juli. Hela teamet ser med spänning fram emot att få genomföra utförliga tester på utrustningen, som har en kapacitet på över 1 ton behandlade frukter och grönsaker. Anläggningen kommer att testas i vårt eget labb först och därefter ute hos en kund. Detta är den erforderliga mängden för större bearbetning av frukt och grönsaker.

Under april och maj har vi tillbringat en stor del av vår tid med att definiera vår företagsvision, vårt uppdrag samt våra mål och strategier. På marknadsföringssidan har teamet arbetat med att utforma vår nya företagslogotyp och webbplats. Vår övergripande strategi, vårt marknadsfokus samt dessas primära fördelar kommer att meddelas den 9 juni. Samma dag publiceras även vår nya företagswebbplats. En av våra uttalade strategier är att förbättra vår kommunikation med våra aktieägare, leverantörer och kunder. Av detta skäl kan ni framöver förväntar er mer frekventa uppdateringar i sociala medier. Efter sommaren kommer vi att regelbundet uppdatera företagets framsteg på vår web.

Kortfattat kommer vi att hålla er alla informerade om utvecklingen i fråga om prototyputrustningen, vårt kommersiella fokus, samt vår forskningsutveckling.

Lund den 30 maj 2017

Nick Kramer, VD

För ytterligare information, vänligen kontakta

Nick Kramer, VD OptiFreeze AB (publ)
+46 73 023 67 60, nick.kramer@optifreeze.se

Denna information är sådan information som OptiFreeze AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 maj 2017. 

OptiFreeze AB har en patenterad teknik som möjliggör att smak, form och struktur hos grönsaker, frukt, bär och örter kan säkerställas genom hela nedfrysnings- och upptiningsprocessen. Bolaget har även en metod som förlänger hållbarheten på kylda produkter. Tekniken kan även användas för att minska tiden för torkning av bladkryddor och samtidigt förbättra smak, arom och färg. Tekniken öppnar för nya affärsmöjligheter för odlare och distributörer samt livsmedelsföretag runt om i världen. Bolagets teknik innebär att cellerna i grönsaker, frukt, bär och örter tar upp naturliga sockerarter som bevarar smak, form och struktur. OptiFreeze är resultatet av en längre tids forskning vid institutionen för livsmedelsteknik i Lund. Bolaget har sitt säte i Lund och är noterat på AktieTorget.


Se hela rapporten  Further information about OptiFreeze

Publicerat: 5/30/2017 8:58:51 AM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

 • Mäster Samuelsgatan 42
 • 111 57 Stockholm
 • Telefon: 08 - 511 68 000
 • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se