PromikBook: Månadsrapport maj 2017, fördubblad omsättning och vinst

Läs som pdf

Under maj månad 2017 hade koncernen PromikBook 558 tkr i omsättning. 

Omsättningen exklusive aktiverade utvecklingskostnader var 454 tkr vilket motsvarar en ökning med 113% i jämförelse med maj 2016 där omsättningen uppgick till 213 tkr. 

Koncernens vinst uppgick till 9 tkr. Motsvarande period föregående år uppgick resultatet till en förlust på 55 tkr. 

För ytterligare information kontakta:

Hans Orre, VD

Tel. 070-974 78 88

hans.orre@promikbook.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    


Denna information är sådan information som PromikBook är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 juni 2017.


Läs som pdf  Further information about PromikBook

Publicerat: 6/1/2017 8:19:03 AM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se