Cherry: Apportemission för förvärv av ytterligare 7,5 procent av aktierna i Almor registrerad

Pressmeddelande

Apportemissionen som Cherry AB (publ) genomfört som erläggande av en del av köpeskillingen för förvärvet av ytterligare 7,5 procent av aktierna i Almor Holding Ltd har idag registrerats hos Bolagsverket.

Genom apportemissionen har Cherry ökat aktiekapitalet genom nyemission av 38 169 B-aktier mot betalning med apportegendom i form av 7,5 procent av aktierna i Almor, varigenom det totala antalet aktier i Cherry ökade från 20 602 732 till 20 640 901, antalet B-aktier i Cherry ökade från 19 605 132 till 19 643 301 och antalet röster i bolaget ökade från 29 581 132 till 29 619 301. Aktiekapitalet i Cherry ökade genom nyemissionen med 20 992 kronor och 95 öre från 11 331 502 kronor och 60 öre till 11 352 495 kronor och 55 öre. Apportemissionen riktades till säljaren av aktierna i Almor; Bello Monte Ltd.

Per dagens datum finns således i Cherry 20 640 901 aktier, varav 997 600 A-aktier och 19 643 301 B-aktier, respektive 29 619 301 röster, varav 9 976 000 röster är hänförliga till A-aktierna och 19 643 301 röster är hänförliga till B-aktierna. Cherry innehar inga egna aktier.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Holmgren, VD, +46 708 607 534, anders.holmgren@cherry.se
Carolina Haglund Strömlid, Head of Investor Relations & Communications, +46 708 807 173, carolina.stromlid@cherry.se


Cherry i korthet 

Cherry är ett innovativt och snabbväxande spelföretag grundat 1963 vars övergripande strategi är att skapa aktievärde genom att äga och utveckla snabbväxande och lönsamma bolag inom spel och casino. Idag bedriver Cherry sin verksamhet genom fem diversifierade affärsområden, Nätspel via ComeOn! Prestationsbaserad Marknadsföring via Game Lounge, Spelteknologi via XCaliber, Spelutveckling via Yggdrasil Gaming och Highlight Games och Restaurangcasino via Cherry Spelglädje. Bolagets målsättning är att växa organiskt och genom strategiska förvärv av snabbväxande företag. Cherry sysselsätter cirka 1 100 personer och har drygt 6 000 aktieägare. Bolagets B-aktie är listad på AktieTorget.    


Pressmeddelande

Publicerat: 6/9/2017 2:00:04 PM


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se