EQL Pharma: Zonisamid EQL Pharma lanserad i DanmarkLäkemedlet Zonisamid EQL Pharma har idag lanserats på den danska marknaden.

Zonisamid EQL Pharma är ett antiepileptika, och används vid behandling av epilepsi. Originalet heter Zonegran (Eisai Limited).
Den totala omsättningen för Zonisamid i Danmark är ca 10 mkr årligen. För närvarande finns originalet och 3 konkurrenter på marknaden.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christer Fåhraeus
VD EQL Pharma AB (publ)
Telefon: +46 (0) 705 – 60 90 00
E-post: christer.fahraeus@eqlpharma.com
Hemsida: www.eqlpharma.com 

Om EQL Pharma

EQL Pharma är specialiserat på att utveckla och sälja generika, det vill säga läkemedel som är medicinskt likvärdiga med originalläkemedel. Bolaget marknadsför för närvarande 8 nisch-generika på den svenska och danska marknaden, i tillägg till dessa finns en betydande pipeline av ytterligare nisch-generika för lansering 2017 och framåt. Verksamheten är för närvarande helt inriktad på receptbelagda läkemedel i Norden. EQL Pharma bedriver sin verksamhet i Lund, sysselsätter 7 (8) personer och är noterat på AktieTorget. EQL Pharma bedriver ett omfattande utvecklingsarbete i samarbete med ledande kontraktstillverkare och större läkemedelsbolag i bland annat Indien och Kina.


  Further information about EQL Pharma

Publicerat: 7/3/2017 1:14:29 PM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se