Plejd: Plejd Halvårsrapport 2017

Se hela halvårsrapporten

April - Juni 2017 (Andra kvartalet)

 • Nettoomsättningen uppgick till 6 857 (593) tkr
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 72 (-985) tkr
 • Resultatet före skatt uppgick till -417 (-1 143) tkr 
 • Resultat per aktie uppgick till - 0,058 kr 

Jan - Juni 2017 (Första halvåret)

 • Nettoomsättningen uppgick till 13 147 (1 655) tkr
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 650 (-1 708) tkr
 • Resultatet före skatt uppgick till -311 (-2 018) tkr 
 • Resultat per aktie uppgick till - 0,043 kr

(Jämförelsetal inom parantes avser motsvarande period föregående år) 

Antal aktier per 2017-06-30 uppgick till 7 255 200 

Väsentliga händelser under andra kvartalet.

 • Övertecknad nyemission slutförs och bolaget tillförs ca 22,4 MSEK efter emissionskostnader.
 • Av Bolagets rapporterade ca 6,9 MSEK i nettoomsättning avser ca 2,2 MSEK avslutningen på den yachtorder på sammanlagt ca 5,5 MSEK som Bolaget fick i början av 2017.

 • Bolaget lanserar vrid-adaptern RTR-01.

 • Bolagets produkter finns installerade i ca 4,900 hushåll i 245 av landets 290 kommuner.

 • Bolaget har fler elektriker anslutna än tidigare kommunicerade siffror antytt. Detta då vi märkt att många elektriker valde att skapa ett användarkonto. Tittar vi istället på antal unika användare som installerat en produkt så är antalet över 2500 st. Vi har adderat närmare 500 elektriker / mån under Q2. 


Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Orderingången i juli tom måndagen den 10:e juli var ca 4,800 enheter
 • Då denna rapport släpps två veckor in på den nya perioden har inga fler väsentliga händelser inträffat 


VD har ordet

Vi levererar ett starkt Q2 där nettoomsättningen ökar med mer än en faktor tio jämfört med samma period förra året, omsättningen på vår belysningsserie ökar dessutom med ca 50% från Q1 till Q2 2017. Sett till halvåret var vi inte långt ifrån att trippla omsättningen för hela 2016 och samtidigt hittills hållit ett positivt EBITDA. Sammantaget kan vi konstatera att vi enligt plan har påbörjat vår tillväxtresa. Jag tänkte således ta detta tillfället i akt att svara på en del frågor som jag ser dyker upp lite var stans. 

Lageruppbyggnad

Då vi bara säljer “uppkopplade” produkter har vi en unik position där vi i real-tid kan se när en enhet faktiskt installeras. Genom att veta hur många vi levererat och dessutom kunna följa lagerutvecklingen hos grossisten har vi bra koll på hur våra produkter rör sig i värdekedjan. Det vi kan konstatera hittills är att lagren hos grossist ständigt behöver fyllas på och således säljs det ut från grossisten i mer eller mindre samma takt som vi kan leverera. Grossisten dessutom vill ha en hög lageromsättningshastiget och anpassar sina order efter det. Således är det inte mycket lager som byggs upp hos grossisten. Det vi däremot kan se är att elektrikern verkar i snitt ha 2-3 enheter på sitt lager (typiskt i service bilen eller på firman). Detta är ett mycket gott tecken och påvisar att våra produkter är ett standardval för elektrikern och inte bara en produkt dom använder om kunden har beställt “smart belysning”. Detta är helt enligt vår strategi då vi lagt mycket energi på att skapa fördelar för elektrikern vid installation med funktioner som “trådlös kabeldragning” etc. 

Produktion

Vi kämpar ständigt med produktionen och efterfrågan fortsätter att öka i snabbare takt än vi eller våra grossister har kunnat förutse. Orderingången i maj var 4,500 enheter och i juni var den närmare 7,700 enheter. Detta anstränger givetvis produktionen och det är väldigt svårt för oss att göra prognoser. Vi för en ständig dialog med vår fabrik Scanfil och dom har nu köpt in en helt ny produktionslina som mångdubblar deras kapacitet. Vi har i dialog med Scanfil utvärderat kapaciteten i den Svenska fabriken och konstaterat att upp till 20-30,000 / mån över tid skall inte vara nått större problem, vilket passar våra tillväxtmål bra kommande 1-2 åren. Med den höjden i kapaciteten och det faktum att Scanfil är en koncern med fler fabriker runt om i världen gör att vi hoppas kunna hamna på rätt sida produktionen till hösten och kunna börja ligga steget före efterfrågan. 

Nya produkter

Vi visade upp ett antal nya produkter på Elfack mässan i maj och vi planerar fortfarande att under 2017 enligt tidigare kommunikation bygga en portfölj bestående av ca 7-8 produkter varav 3 st redan är lanserade. 

OEM

Vi blir ständigt uppvaktade av aktörer som är intresserade av att integrera vår teknik i deras produkter. Vi håller just nu på med två mindre pilotprojekt med armaturtillverkare för att påbörja utvärderingen av OEM spåret när det gäller anpassning av teknik, prismodell etc. Det som hindrar oss från att gasa på ytterligare på OEM sidan just nu är brist på resurser då vår egen produktaffär växer i mycket snabb takt och hela organisationen är fokuserad på att leverera mot denna efterfrågan. Vi anser att det är avgörande för ett mindre bolag som vårt att fokusera där tillväxten sker och se till att våra kunder är så nöjda dom bara kan bli. Våra mål med OEM kvarstår där vi under 2017 skall utvärdera spåret för att under 2018 i så fall växla upp omsättningen.

Sammanfattning av halvåret

Vi kunde inte önska en bättre start på vår resa. Som investerare hoppas jag att bolaget hittills har besvarat några väldigt viktiga frågor, det finns en stor marknad, vi kan leverera efterfrågade produkter och vår affärsmodell fungerar. Vi har byggt upp en värdekedja från egen utveckling till produktion, sälj, distribution och support och vi växer i mycket snabb takt. Jag ser verkligen fram emot att leverera ett starkt 2017 och ett ännu bättre 2018. Välkomna ombord!

För ytterligare information

Babak Esfahani

VD, Plejd AB

Telefon: 0735-322 391

E-post: babak.esfahani@plejd.com

Om bolaget

Plejd är ett innovativt svenskt teknikbolag som utvecklar produkter och tjänster för smart belysning och hemautomation. Bolaget vitaliserar belysningsmarknaden genom att ligga i framkant i den teknikutveckling som populärt brukar kallas för Internet of Things.

Denna information är sådan information som Plejd AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2017-07-14.


Se hela halvårsrapporten  Further information about Plejd

Publicerat: 7/14/2017 8:38:54 AM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

 • Mäster Samuelsgatan 42
 • 111 57 Stockholm
 • Telefon: 08 - 511 68 000
 • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se