Jojka: Delårsrapport Q2



April- juni 2017

Andra kvartalet 2017 jämfört med motsvarande kvartal 2016:

 • Nettoomsättning: KSEK 3 509 (KSEK 2 078)
 • Resultatet efter finansiella poster: KSEK 38 (KSEK - 336)

 • Resultatet per aktie: SEK 0,004 (SEK -0,03)

* Beräknat på 9 577 366 aktier

Januari – juni 2017

Januari – juni 2017 jämfört med motsvarande period 2016:

 • Nettoomsättning: KSEK 6 627 (KSEK 3 469)

 • Resultatet efter finansiella poster: KSEK – 60  (KSEK - 778)

   
 • Resultatet per aktie*: SEK -0,006 (SEK -0,01)

* Beräknat på 9 577 366 aktier

April- juni 2017

Andra kvartalet 2017 jämfört med motsvarande kvartal 2016:

 • Nettoomsättning: KSEK 3 509 (KSEK 2 078)

 • Resultatet efter finansiella poster: KSEK 38 (KSEK - 336)

 • Resultatet per aktie: SEK 0,004 (SEK -0,03)

* Beräknat på 9 577 366 aktier


  Further information about Jojka

Publicerat: 7/14/2017 8:45:10 AM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

 • Mäster Samuelsgatan 42
 • 111 57 Stockholm
 • Telefon: 08 - 511 68 000
 • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se