AktieTorget: Marknadsmeddelande 214/17 - Korrigering 213/17: Information om teckningsoption TO 1 i Raybased AB

Se pressmeddelande.Document dividerRaybased Market Notice first day of trading subscription options corr

For an english version of this market notice, please see the attached english document

Ändringen avser teckningskurs. Se justeringen i kursiv text nedan.

Första dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 1, RBASE TO 1, är den 16 augusti 2017.  

Sex (6) teckningsoptioner RBASE TO 1 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie till teckningskursen 10,40 kr. Teckningsperioden är den 8 januari 2018 till och med den 31 januari 2018.

Information om optionen:
Kortnamn: RBASE TO 1

ISIN-kod: SE0009983885
CFI: RWXXXX 
FISN:RBASE/TO 1
Orderbok-ID: 142300
Första dag för handel: 16 augusti 2018
Teckningsperiod: 8 januari 2018 - 31 januari 2018
Teckningskurs: 10,40 kr
Marketsegment/no: MM Aktietorget-cotr/18

Tick Size/no: Other Equities/227
MIC Code: XSAT 

Stockholm den 10 augusti 2017
AktieTorget 
08-511 68 000 
e-post info@aktietorget.se 


Se pressmeddelande.Document dividerRaybased Market Notice first day of trading subscription options corr

Publicerat: 8/10/2017 10:37:31 AM


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se