Plejd: Flaggningsmeddelande

Se pressmeddelande

Plejd AB (publ) har informerats om att Almi Invest har avyttrat 2 000 aktier i bolaget den 9 augusti 2017.  

Efter genomförd transaktion äger Almi Invest 724 250 aktier i Plejd AB (publ) vilket motsvarar 9,98% av kapital och röster.  

Före transaktionen ägde Almi Invest 726 250 aktier i Plejd AB (publ) vilket motsvarade 10,01% av kapital och röster.

För ytterligare information

Babak Esfahani

VD, Plejd AB

Telefon: 0735-322 391

E-post: babak.esfahani@plejd.com

Om bolaget

Plejd är ett innovativt svenskt teknikbolag som utvecklar produkter och tjänster för smart belysning och hemautomation. Bolaget vitaliserar belysningsmarknaden genom att ligga i framkant i den teknikutveckling som populärt brukar kallas för Internet of Things.

Denna information är sådan information som Plejd AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2017-08-10.


Se pressmeddelande  Further information about Plejd

Publicerat: 8/10/2017 11:56:01 AM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se