OptiFreeze: Halvårsrapport   2017-01-01 - 2017-06-30

Se hela rapporten

Sammanfattning av Q1 – Q2 2017

Följande sammanfattning avser perioden 2017-01-01 – 2017-06-30 med jämförelseperiod 2016-01-01 – 2016-06-30

 • Omsättningen för perioden uppgår till 0 SEK (0 SEK)
 • Resultatet för perioden uppgår till -5 234 375 SEK (-3 265 174 SEK)*
 • Likvida medel uppgick till 4 680 775 SEK (16 158 346 SEK varav 440 515 SEK i räntebärande placering)
 • Aktiverade utgifter uppgår till 663 628 SEK (455 421 SEK)
 • Antal aktier uppgår till 8 580 000 stycken (8 580 000 stycken)
 • Resultat per aktie -0,61 SEK (-0,38 SEK)
 • Soliditet 85,84% (92,85%)

Sammanfattning av Q2 2017

Följande sammanfattning avser perioden 2017-04-01 – 2017-06-30 med jämförelseperiod 2016-04-01 – 2016-06-30

 • Omsättningen för perioden uppgår till 0 SEK (0 SEK)
 • Resultatet för perioden uppgår till SEK -2 863 559 SEK (-1 762 176 SEK)*

*Resultat inkl. periodens avskrivningar

Kommentarer från Arbetande styrelseordförande

Under kvartal 2 genomfördes planerade förändringar i företagsledningen, där delar av styrelsen byttes ut och bolaget tillsatte en ny VD. Nya i styrelsen var styrelse-ledamot Elisabeth Yllfors och jag, Göran Hedbys, som ny styrelseordförande. Elisabeth Yllfors har en lång karriär bakom sig i konsumentledet med ledande befattningar på bland annat Findus. Jag kommer från leverantörssidan med en lång erfarenhet från Alfa Laval. Bolagets nya VD Nick Kramer, tillför bolaget ett starkare kundperspektiv, då han är väl insatt i det kundsegment som OptiFreeze fokuserar på, kylförvaring av färska grönsaker och frukter. Nick Kramer kommer närmast från Vidinge Grönt, en av marknadsledarna inom detta området Företaget har stärkt ledarkompetensen, inför nästa fas, då OptiFreeze nu skall ta sin lösning ut till kund och börja bygga upp den kommersiella verksamheten.

OptiFreeze har under perioden arbetat fram en ny kommersiell profil och en hemsida som har tydligare kundfokus. Vi har också förtydligat vår affärsplan och satt kommersiella mål baserat på vår utveckling idag. Strategin framåt har förtydligats, inklusive affärsmodellen för OptiFreeze. OptiFreeze kommer att fortsätta arbeta mot sina tre affärsområden, Frysning, Kylning och torkning. Där framförallt kylning, torkning och blomster sticklingar är de områden som bedöms ligga närmast kommersiellt genombrott.

Under kvartalet levererades den fullskaliga pilotanläggningen som bolaget har arbetat med under en längre tid. En av huvudkomponenterna, pulsgeneratorn, levererades av Arc Aroma Pure som även jobbade nära med OptiFreeze tekniker för att installera och optimera processlinjen. De resultat som vi har fått från testkörningarna ligger helt i linje med vad vi förväntade.

Vi står nu väl rustade för att intensifiera vår dialog med våra framtida kunder. Vi har skapat oss en bra insikt genom våra metoder, där vi ständigt utvecklar hur olika råvaror påverkas och förbättras av OptiCept-processen. Vi har en pilotanläggning som klarar av stora kapaciteter och vi kommer under hösten att framförallt fokusera på kylning, torkning och sticklingar för de första kundtesterna. Jag ser med stor tillförsikt fram emot andra halvåret.

Lund den 29 augusti 2017

Göran Hedbys, Arbetande styrelseordförande


Se hela rapporten  Further information about OptiFreeze

Publicerat: 8/29/2017 8:54:34 AM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

 • Mäster Samuelsgatan 42
 • 111 57 Stockholm
 • Telefon: 08 - 511 68 000
 • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se