AktieTorget: Marknadsmeddelande 224/17 - Provide IT Sweden AB:s aktier handlas exkl. utdelning den 21 september 2017

Läs som pdfDocument dividerSee market notice

For an english version of this market notice, please see the attached english document

Förutsatt godkännande på årsstämman den 20 september 2017 handlas aktierna exklusive rätt till utdelning den 21 september 2017. Sista dag för handel inklusive rätt till utdelning är den 20 september 2017.  

Styrelsen föreslår en vinstutdelning för räkenskapsåret 2016/2017 om 0,60 SEK per aktie.

Avstämningsdag är den 22 september 2017.

Information om aktien:
Kortnamn: PROVIT
ISIN-kod: SE0008321418
Orderbok-ID: 123693
Utdelning: 0,60 SEK per aktie
Handel exkl. utdelning: 21 september, 2017

Stockholm den 8 september 2017 

AktieTorget
08 511 68 000
info@aktietorget.se 


Läs som pdfDocument dividerSee market notice

Publicerat: 9/8/2017 1:50:47 PM


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se