Vindico Group: Ägarförändring i Vindico Group

Läs pressmeddelande.

Största ägare i Vindico har varit FJHA Holding AB med en ägarandel på 25% av aktier och röster och med ett ägande av 3 807 692 aktier .

Ägarna till FJHA Holding AB har beslutat att likvidera bolaget och fördela aktierna i Vindico pro Rata mellan ägarna.

Detta innebär att Jovitech Invest AB, ägt av styrelseordförande Carl Schneider, som tidigare har haft en ägarandel på 13,2% nu har en ägarandel på 18,2% av aktier och röster och äger 2 777 574 aktier.

HEW AB, ägt av styrelseledamot Tomas Welin, har nu en ägarandel på 7,5% av aktier och röster. HEW har tidigare inte haft något direkt ägande och äger nu 1 142 308 aktier.

Acta Larmsystem AB ägt av Rajko Grahovac har nu en ägarandel på 7,5% av aktier och röster. Acta har tidigare inte haft något direkt ägande och äger nu 1 142 308 aktier.

Fore C Investment Holding AB har erhållit 5% av aktier och röster och äger efter detta 1 198 249 aktier motsvarande 7,9% av aktier och röster.

Denna information är sådan information som Vindico Group AB(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 september 2017.

För ytterligare information:

Monica Hallin
Verkställande Direktör
073-323 45 06
monica.hallin@vindico.se 

Carl Schneider
Styrelseordförande
073-920 69 01
carl.schneider@vindico.se 

Kort om Vindico Group AB (publ):
Vindico Group AB, som består av moderbolaget och dotterbolagen Vindico DNA Systems AB , Vindico Safety AB, Vindico Technology AB, Vindico Development AB och Vindico Finans  AB, marknadsför och säljer fysiska säkerhetsprodukter och system. I produktsortimentet ingår stöldskyddsmärkningsprodukter med Märk-DNA, kameraövervakningssystem, datorvagnar och laddskåp för surfplattor och laptops, kontanthanteringsprodukter, rånskydd, larmöverföringsenheter och säkerhetsskåp. Produkterna är delvis egenutvecklade. Försäljning sker genom direktförsäljning och via återförsäljare. 

Bolaget är listat på AktieTorget. 


Läs pressmeddelande.  Further information about Vindico Group

Publicerat: 9/13/2017 4:01:18 PM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se