AktieTorget: Flaggningsmeddelande i Lovisagruvan AB

Se pressmeddelande

På uppdrag av NEED Invest AB offentliggör AktieTorget följande flaggningsmeddelande i Lovisagruva AB:  

NEED Invest AB 556917-9996 har den 13 september förvärvat 1.100 aktier i Lovisagruvan AB. Efter genomförd transaktion uppgår NEED Invests innehav till 341.748 aktier vilket motsvarar 10.003 % av röster och kapital i Lovisagruvan AB. Före transaktionen uppgick NEED Invests ägande till 9,97 % av kapitalet och rösterna i Lovisagruvan AB. 
Undertecknad som är styrelseordförande och ensam firmatecknare i NEED Invest AB har uppdraget att meddela Aktietorget ovanstående.

Stockholm 14 september 2017

AktieTorget
08-511 68 000
info@aktietorget.se 


Se pressmeddelande

Publicerat: 9/14/2017 12:04:54 PM


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se