AktieTorget: Marknadsmeddelande 257/17 - Information om företrädesemission Dalsspira Mejeri AB

Se marknadsmeddelandeDocument dividerSee market notice

For an english version of this market notice, please see the attached english document

Sista dag för handel i bolagets aktie (SPIRA) med rätt till tilldelning av teckningsrätter i emissionen är den 16 oktober 2017. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till teckningsrätter är den 17 oktober

För en (1) befintlig aktie av erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) aktie av för 7,50 sek per aktie. (1:4 á 7,50 sek) 

Teckningsrätterna kommer att handlas på AktieTorget mellan den 23 oktober 2017 till och med den 7 november 2017.  

Betalda tecknade aktier kommer handlas från och med den 23 oktober fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.

Teckningstiden är den 23 oktober 2017 till och med den 9 november 2017.  

Information om teckningsrätten:

Kortnamn: SPIRA TR
ISIN-kod: SE0010468785
Orderbok-ID: 144758
CFI: RSXXXX
FISN: SPIRA/TR
Första handelsdag: 23 oktober 2017
Sista handelsdag:7 november 2017
Market Segment/ no: MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/ no: Other Equities/227
MIC Code: XSAT

Information om betald tecknad aktie:

Kortnamn: SPIRA BTA
ISIN-kod: SE0010468801
Orderbok-ID: 144759
CFI: ESXXXX
FISN: SPIRA/BTA NV
Handelsperiod: 23 oktober 2017 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.
Market Segment/ no: MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/ no: Other Equities/227
MIC Code: XSAT

Stockholm den 12 oktober 2017

AktieTorget
08-511 68 000
info@aktietorget.se 


Se marknadsmeddelandeDocument dividerSee market notice

Publicerat: 10/12/2017 11:52:01 AM


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se