Aros Quality Group: Aros Quality Group AB rapport gällande första halvåret 2003

Se hela nyheten i MS Word

Nettoomsättningen ökade till 193,7 Msek (170,5).
Resultat efter finansiella poster 13,9 Msek (8,0).
Beställningsingång 215,6 Msek (185).
Soliditeten ökade till 52% (51%).
Vinst per aktie efter skatt 3,42 kr (1,97).
Eget kapital per aktie 35,43 kr (30,25).
Likvida medel vid periodens slut 42,6 Msek.

Verkstadsbolaget AQ ökade vinsten med 73% och redovisar ett resultat efter finansnetto på 13,9 Msek för 1:a halvåret 2003 jämfört med 8,0 Msek för 1:a halvåret 2002.
Nettoomsättningen ökade med 13% till 193,7 Msek jämfört med 170,5 Msek föregående halvår. Beställningsingången under perioden ökade till 215,6 Msek, vilket är en ökning med 16% jämfört med 185 Msek föregående halvår.
Investeringarna under perioden uppgick till 4,8 Msek.
Koncernens finansiella ställning är stark. Soliditeten uppgick till 52 % och likvida tillgångar var 42,6 Msek per den 30 juni.

För hela rapporten se www.aqg.se eller kontakta vd P-O Andersson tel 070-5269077 eller affärsutveckling Claes Mellgren tel 070-5928338.


Se hela pressmeddelandet i MS Word
Se hela pressmeddelandet i Adobe Acrobat Reader

Se hela nyheten i MS Word

Publicerat: 8/26/2003 4:47:20 PM


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se