HQ: Nyemissionen i HQ AB har registrerats

Se nyheten från HQ

HQ AB (publ) ("Bolaget") har genomfört en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare med teckningstid 24 november-8 december 2011 efter beslut på extra bolagsstämma den 11 november 2011. Emissionen, som har tillfört HQ AB cirka 31,4 MSEK före emissionskostnader, har registrerats av Bolagsverket den 13 januari 2012. Sista dag för handel med betalda tecknade aktier (BTA) är den 17 januari 2012.

Genom nyemissionen har aktiekapitalet i HQ AB ökat med 31 415 940 SEK genom emission av 41 887 920 aktier. Efter nyemissionen uppgår antalet aktier i Bolaget till 69 813 200. På den extra bolagsstämman den 11 november 2011 beslutades om ytterligare ändringar av aktiekapitalet i Bolaget. Sammantaget medför dessa åtgärder, efter Bolagsverkets registrering, att aktiekapitalet i Bolaget uppgår till 698 132 SEK, fördelat på 69 813 200 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,01 SEK.

I samband med att emissionen har registrerats av Bolagsverket kommer betalda tecknade aktier (BTA) att avregistreras och ersättas av nya aktier. Sista dag för handel med BTA på AktieTorget är den 17 januari 2012.


För mer information, vänligen kontakta:
Christer Sandberg, styrelseordförande, telefon 070-666 10 30
Svante Wadman, verkställande direktör, telefon 070-669 62 66Se nyheten från HQ  Läs mer om HQ

Publicerat: 1/13/2012 3:41:30 PM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se