MedicPen: Tecknar försäljningsavtal med schweiziskt teknikbolag

Se nyheten från MedicPen

MedicPen AB (publ) har tecknat ett återförsäljningsavtal med Swiss Mobile Med, vilket ger detta bolag rätten att integrera MedicPens egenutvecklade och patenterade läkemedelsutrustning Medimi i sitt befintliga system, samt rätten att sälja Medimi till sina kunder över hela världen.

"Vi ser Swiss Mobile Med som en mycket bra kund inom affärsområdet telemedicin och avtalet ligger i linje med vår målsättning att etablera långsiktiga samarbeten med snabbt växande bolag med fokus på försäljning och att ta marknadsandelar. Vi ser detta som ett utmärkt sätt att snabbt komma ut på marknaden under tiden som vi förhandlar med större företag i samma sektorer" säger Cristian Hallin, VD MedicPen.

Swiss Mobile Med är ett team av specialister från IT- och sjukvårdssektorn som tillsammans har utvecklat innovativa Hi-Tech Mobile Health lösningar. Bolagets forsknings- och utvecklingskärna består av erfaren personal med en hög kompetens inom mobil mjukvaruutveckling och tele-kommunikation. Bolagets medicinska team består av utbildade läkare och experter med bakgrund som ledande befattningshavare inom vårdsektorn.

Michael Pliskin: Business Development, Swiss Mobile Med säger; "We think that Medimi is ideal for e-health situations, and we look forward to a prosperous collaboration".

För ytterligare information:

Cristian Hallin, VD
Telefon: 035-100800
E-post: cristian@medicpen.com


Se nyheten från MedicPen  Further information about MedicPen

Publicerat: 2/10/2012 11:40:32 AM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se