AdTail: Adoperator AB (publ.) lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i AdTail AB (publ.)

Se pressmeddelandet från Adoperator

Adoperator AB lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i AdTail AB om att överlåta samtliga aktier i AdTail i utbyte mot nyemitterade aktier i Adoperator. Erbjudandet motsvarar en premie om 27 % jämfört med de genomsnittliga volymvägda sista betalkurserna för respektive aktier under perioden 1 februari - 27 februari. Erbjudandet i sin helhet kommer att publiceras i en Erbjudandehandling senast 21 mars 2012. Bolagen är noterade på Aktietorget.

Se bifogat pressmeddelande från Adoperator.

Se pressmeddelandet från Adoperator

Publicerat: 2/29/2012 9:45:44 AM


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se