Brighter: Bokslutskommuniké 2011

Se rapporten från Brighter

Sammanfattning av räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011
* Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0)
* Resultatet efter finansiella poster uppgick till -758 523 (-381 777) SEK
* Soliditeten per den 31 december 2011 uppgick till 63,1 %
* Kassalikviditeten per den 31 december 2011 uppgick till 467,4% (63,5%)

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 2011
* Distributionsavtal tecknas för de nordiska marknaderna med Rubin Medical
* Bolagets erhöll sin första order om 5000 st Brighter One™ från Rubin Medical, vilket ihop med förbrukningsartiklarna till dessa beräknas ha ett ordervärde om 24,5 MSEK
* Bolagets huvudpatent beviljas i april för EU-området
* En noteringsemission för att sprida ägandet och notera bolaget på AktieTorget genomfördes under hösten i syfte att ta in kapital för att produktionsanpassa Brighter One™
" Emissionen tecknades till 4,25 MSEK
" Dr Lars Wibell kliver in som bolagets vetenskapliga rådgivare
" Produkten Brighter One™ blir uttagen till en av tio finalister i DiabetesMines globala designtävling för diabetesvård
" ScienceBusiness utnämner Brighter till en av tre LifeScience-finalister i Aces Awards i konkurrens med 107 andra europeiska bolag

Tidpunkter för ekonomisk information
Delårsrapport januari - mars 2012: 2012-05-08
Halvårsrapport 2012: 2012-08-15
Delårsrapport januari - september 2012: 2012-11-14
Bokslutskommuniké för 2012: 2013-02-20

VD har ordet
Årets som gått har inneburit en helt förändrad verklighet för bolaget och oss som varit engagerade sedan starten. Omvandlingen från att ha varit ett bolag som undvikit uppmärksamhet för vår produkt till att helt plötsligen synas och kunna prata öppet om det vi gör har varit både en skrämmande och spännande upplevelse. Den största upplevelsen är dock alla positiva kommentarer och engagemanget från diabetikerna själva och deras anhöriga.

Vidare har vi blivit kontaktade av flera forskningsbolag både inom och utom EU för samarbeten runt både deras och vår teknik. Min förhoppning är att vi under det närmsta året skall kunna berätta mer om något av dessa.

Tack vare öppenheten har vi blivit kontaktade av många olika bolag både lokalt och internationellt. Intresset för distributionsrättigheter har varit stort och vi håller på att utvärdera nationella såväl som globala aktörer för att hitta våra rätta partners. Vårt eget fokus ligger för detta på EU men förfrågningar har kommit in från alla kontinenter (utom Antarktis).

Fokus på EU kommer sig av att den CE-märkningsprocess vi är inne i, gör att när vi väl har vår CE märkning godkänd så är produkten godkänd för försäljning i hela EU-området. Vi kommer att stärka vår interna kompetens inom detta område genom att inom de närmaste månaderna anställa en person med kompetens och ansvar för att hantera detta. Vi får med denna förstärkning även kompetens för att hantera FDA med interna krafter.

En annan glad nyhet är att vi kunnat flytta fram kostnaden för produktionsverktyg, och förhoppningen är att vi skall kunna lägga dessa så pass sent att vi kan ta kostnaden för dessa i samband med de första leveranserna. Kanske ännu mer positivt är att vi räknar med att ha sparat in ett par verktygskostnader tack vare effektivt prototyparbete.

Öppenheten har tyvärr haft med sig den baksida att vi haft svårare att hinna med att besvara allas frågor direkt och att vi är publika innebär även att vi i vissa fall måste vara mer hemlighetsfulla för att inte oavsiktligt släppa kurspåverkande information. Vårt eget informationsarbete har tyvärr varit klent efter att emissionen stängdes, detta är något jag hoppas och tror att vi kan förbättra framöver.


Truls Sjöstedt
VD Brighter AB (publ)Om Brighter AB (publ)
Brighter One™ - den patenterade allt-i-ett produkten som ersätter de fem saker miljontals diabetiker behöver använda flera gånger varje dag för att överleva och må bra.
Brighter utvecklar och kommersialiserar innovativa lösningar för egenvård av diabetes.

Se rapporten från Brighter

Publicerat: 2/29/2012 1:56:07 PM


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se