AktieTorget: Marknadsmeddelande 30/12 - Mycab International S.A. ansluts till AktieTorget den 8 mars 2012

Se marknadsplatsmeddelandet från AktieTorgetDocument dividerSee English version in MS Word

For an english version of this market notice, please see the attached english document

AktieTorget har godkänt Mycab International S.A. för upptagande till handel. Första handelsdag blir den 8 mars 2012.

Information om det instrumentet SDB:

Instrumentets namn  Mycab International SDB
Kortnamn  MCAB SDB
ISIN-kod  SE0004390946
Order book ID  87096
Totalt antal depåbevis  443 054 341
Totalt antal aktier  443 054 341
Organisations nr  B 97249
Första handelsdag:  8 mars 2012


Från och med samma datum kommer även handel att ske i betalda och tecknade depåbevis (MCAB SR 1), handeln pågår fram tills att dessa är registrerade.Information om instrumentet SR1:

Instrumentets namn  Mycab International SR 1
Kortnamn  MCAB SR1
ISIN-kod  SE0004448512
Orderbok-ID  87097
Handelsperiod  From 8 mars 2012 tills registrering
Stockholm den 5 mars 2012

För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08-545 03 800 eller via e-post marknadsmeddelanden@aktietorget.se


Se marknadsplatsmeddelandet från AktieTorgetDocument dividerSee English version in MS Word

Publicerat: 3/5/2012 12:59:00 PM


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se