Swede Resources: Nyhetsbrev 2012-03-13

Se information

Kära läsare!

Som ett led i att förbättra bolagets information till marknaden kommer vi i fortsättningen att ge ut nyhetsbrev där vi kommer summerar verksamheten och de pressmeddelanden som förevarit. Inga nyheter kommer publiceras denna väg utan de kommer som vanligt publiceras först på AktieTorgets webbplats, aktietorget.se.

Nåväl till saken vi inleder året med stigande världsmarknadspriser på råoljan och sjunkande priser i USA på gasen. De lägre gaspriserna i USA kompenseras av att i Ungern prissätts gasen utefter priset på Brent oljan.

2011 var ett för Swede Resources betydelsefullt år, förvärvade leaseområde om 312,5 acres på High Island Texas. Andelar av motsvarande 16,8%, har med god marginmal sålts vidare till andra investorer.

I och med förvärvet av leaseområdena har både jag och bolaget tagit på oss en helt ny kostym. Från att vara en som har följt angiven takt till att bli den som håller i taktpinnen. Detta innebär naturligtvis att vi som bolag ikläder oss ett betydligt större ansvar både gentemot marknaden och de som investerar i våra projekt.

Som vi tidigare nämnt räknar vi med att första borrningen på High Island skall inledas under innevarande halvår och med en målsättning om 1 – 2 borrningar per kvartal.Våra andra pågående projekt i korthet:

Oklahoma och Jenkins brunnarna:

Första brunnen Jenkins 1-14 som borrades juni 2010 inväntar produktionstillstånd från myndigheterna i Oklahoma. Två kommande borrningar Jenkins 2-14 & 3-14 förväntas påbörjas under 2012.

Investeringarna som gjorts tillsammans med vår första samarbetspartner BASA Resources så rullar de på utan något som väcker direkt uppmärksamhet.

Vidare till de brunnar som numera drivs av Whitestone Energy, tidigare drevs dom av ARUBA. Dessa brunnar har en låg produktion men drivs vidare för att kunna utnyttja de högre priser gas som väntar.


Ungern:

En sidetrack till PEN-!05 kommer borras med start nu i mars.
Ser vi till omvärlden så påverkar oron i Mellanöstern priserna på oljan. Iran upphör med sina oljeleveranser till engelska och franska företag; EUs väntade bojkott av Iransk olja längre fram under våren. Detta har lett till och kommer leda till högre världsmarknadspriser, vi ser också en uppåtgående trend i dollarkursen i förhållande till den svenska kronan. Allt detta gynnar naturligtvis Swede ’Resources intäkter.


Vad händer med dollarn?

Under det året har det främst varit euron som varit aktuell när valutor har diskuterats, men bland professionella valutahandlare finns en oro för hur dollarn kommer att uppföra sig under resten av 2012.

Ett begrepp som ofta används av så kallade förståsigpåare, analytiker och finansiella experter är Quantitative Easing. Vi har redan sett hur detta har använts två gånger, och nu talas det om att det är dags för en tredje omgång. Vi ser hur den amerikanska ekonomin har svårt att leverera och att varje gång som medierna rapporterar så är det fortsatt arbetslöshet och problem hos de amerikanska låntagarna som inte kan betala sina huslån.

Genom Quantitative Easing ökar penningmängden och det innebär på sikt en ökad inflation. En svagare dollar kommer att ge en stark börs i USA och efter hand kommer inflationen att även ge skjuts åt fastighetspriserna. Stigande tillgångsvärden ökar konsumtionen i amerikansk ekonomi och när inflationen väl tar fart så kommer verkan av skuldsättningen att inflateras bort det vill säga skulderna blir mindre värda eftersom inflationen äter upp dem. Det kommer emellertid även att leda till stigande priser på råvaror som olja och naturgas


Marknaden

I dag finns ett stort antal faktorer som talar för ett fortsatt stort intresse för olja och naturgas runt om i världen. Utöver den tillväxt som pågår i Kina ravarumarknaden.se/kina-fryser-utan-internationell-naturgas-lng/ och de länder som kallas för CIVETS www.axier.se/blogg/Vart-tog-tillvaxten-vagen i vilka efterfrågan på alla typer av naturresurser ständigt stiger, ser vi även ett antal faktorer som påverkar utbudet.
• USA sade nyligen nej till byggandet av den pipeline Keystone XL,
ravarumarknaden.se/obama-sager-nej-till-keystone-ingen-kanadensisk-olja-till-usa/ som var tänkt att förbinda de kanadensiska oljefälten i Kanada med raffinaderierna i Texas. Detta medför att USA, som endast kontrollerar 4 procent av världens energiprodukter, men konsumerar en fjärdedel av dessa, blir betydligt mer beroende av den olja och naturgas som redan finns i landet, men också måste köpa betydande mängder internationellt, vilket i sin tur kommer att driva på priserna.
• Det exportembargo som lades på Irak, vilket gör att detta lands produktion inte kommer att nå världsmarknaden, i alla fall inte på det sättet eller i den omfattningen som tidigare. Därmed skapas en brist i utbudet.
• Oron i Mellanöstern, världens största exportör av energiråvaror. I dag ser vi mer eller mindre ständigt förstasidesrubriker i vilka problemen i Syrien beskrivs, men detta betraktas av internationella bedömare som toppen på isberget. Saudiarabien har nyligen avsatt betydande belopp till att förbättra levnadsvillkoren för landets gästarbetare, men även om en förbättring har skett så är detta fortfarande en pyrande oroshärd som när som helst kan komma att leda till att vi ser en upprepning av de händelser som vi kunde läsa om för ett drygt år sedan.

Sammantaget så ser vi att det finns skäl att anta att priset på olja kommer att fortsätta uppåt och på sikt tangera den All-time-high noteringen på 147 USD per fat vi såg under 2008, och att det långsiktigt finns anledning att anta att det kommer att stiga högre än så


Swede Resources AB (publ)
Ett svenskt olje- och gasbolag

För ytterligare information kontakta:
Olle Björck, informationsansvarig.
Telefon: 0492-180 81, 0709-80 26 53

Släppta pressreleaser 2011-01-01 – 2012-02-20
Se vår hemsida www.swederesources.se/pages/pressmeddelande.html

2012-03-09 Borrar ny sidetrack i Ungern

2012-01-25 Skattepliktigt värde TO 4 B
2012-01-11 Axier uppdaterar sin analys av Swede Resources

2011-12-15 Kvartalsrapport 3, 2011-07-01 - 2011-09-30
2011-11-07 Nytt dotterbolag
2011-10-25 Teckningsoption TO 4B
2011-09-21 Uppdatering High Island projektet
2011-09-15 Delårsrapport 2, 2011-01-01 - 2011-06-30
2011-09-13 Gulfkust-leaserna utökas ytterligare
2011-06-17 Teckningsoptioner, TO 4B
2011-06-16 Gulfkust-leaserna utökas
2011-06-15 Swede Resources delårsrapport 1, 2011-01-01 - 2011-03-31
2011-06-10 Mc Kee #1 färdigborrad
2011-05-27 Kommuniké från Swede Resources AB:s årsstämma 2011-05-26
2011-05-26 Förvärvar leaser utmed Gulfkusten och bjuder in partners
2011-05-24 Borren har gått i backen igen
2011-05-06 Kallelse till årsstämma
2011-04-26 Swede Resources Årsredovisning 2010
2011-04-12 Publicering av årsredovisning senareläggs
2011-04-12 Ny borrning efter gas och olja beslutad
2011-04-11 Högsta Förvaltningsdomstolen avslår Swede Resources ansökan om prövningstillstånd.
2011-03-15 Bokslutskommuniké för 2010
2011-03-02 Verksamhetsuppdatering


Se information  Further information about US Energy

Publicerat: 3/13/2012 9:32:41 AM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se