AroCell: AroCell offentliggör prospekt

Se nyheten från AroCell

AroCell AB (publ) publicerar härmed prospekt med anledning av företrädesemissionen som inleds den 23 mars 2012.

Fullständiga villkor och anvisningar samt utförlig information om teckningsförbindelser och garantiteckning finns att tillgå i AroCells prospekt som finns tillgängligt på bolagets och AktieTorgets respektive hemsida (www.arocell.com och www.aktietorget.se). Anmälningssedel för teckning utan stöd av företrädesrätt och 6-sidig folder kommer att publiceras på ovan nämnda hemsidor senast i samband med att teckningstiden inleds.

För ytterligare information
Anne-Charlotte Aronsson, VD
AroCell AB (publ)
Tel: 0733-91 11 77
E-post: aca@arocell.com


Kort om AroCell AB (publ)
AroCell AB(publ) är ett svenskt bolag beläget i Uppsala. AroCells tester har potential att upptäcka cancer på ett tidigt stadium. AroCells teknologi baseras på en innovativ metod att mäta hur aggressiv en cancertumör är genom att mäta hur snabbt tumören växer. Detta görs med bolagets test TK 210/hem med hjälp av ett enkelt blodprov. Testet är kliniskt värdefullt för att kontrollera återfall av cancer eller för att avgöra om en cancerbehandling fungerar eller inte. AroCell är listat på AktieTorget och har cirka 450 aktieägare.
Hemsida: www.arocell.comSe nyheten från AroCell

Publicerat: 3/16/2012 3:26:34 PM


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se