Hammar Invest: Iggesunds Maskin AB har erhållit ordrar på transportörer till avfallsanläggning

Se nyheten från Hammar Invest

Hammar Invest AB:s (publ) dotterbolag Iggesunds Maskin AB har erhållit beställningar från Stena Recycling och IL Recycling avseende transportörer för avfallsanläggningar. Leveranserna skall pågå till halvårsskiftet 2012.För ytterligare information, kontakta

Stefan Oldén, koncernchef Hammar Invest, telefon: 0705 - 62 00 62


Hammar Invest AB ( publ ) har sitt säte i Kramfors kommun och bedriver verksamhet genom rörelsedrivande dotterbolag med anor från 1800-talet. Koncernen är organiserad i de två affärsområdena Hammar Sawmill Technology, HST (Hammar Sågverksteknik) med varumärkena Logtech och Vitech Virkeshantering samt Hammar Production Technology, HPT med verksamhet bestående i såväl finmekanisk som grovmekanisk produktion och sourcingverksamhet. Rörelserna bedrivs i Sverige och Asien. Kunderna finns över hela världen. Koncernen sysselsätter cirka 200 personer under 2011. Antalet aktieägare är cirka 1.800 st och bolagets B-aktier är noterade på AktieTorget.


Se nyheten från Hammar Invest

Publicerat: 3/21/2012 9:03:57 AM


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se