AroCell: Webbhearing med VD Anne-Charlotte Aronsson måndag 26 mars kl 10.00

Se nyheten från AroCell

Måndagen den 26 mars 2012 kl. 10.00 kommer Anne-Charlotte Aronsson, VD i AroCell AB (publ), att finnas tillgänglig för frågor via den webbhearing som arrangeras på AktieTorgets hemsida.

Alla är välkomna att delta i diskussionen och har möjlighet att ställa frågor både i förhand och under hearingen. Information återfinns på www.aktietorget.se

Företrädesemissionen
Fullständiga villkor och anvisningar samt utförlig information om teckningsförbindelser och garantiteckning finns att tillgå i AroCells prospekt som finns tillgängligt på bolagets och AktieTorgets respektive hemsida (www.arocell.com och www.aktietorget.se ). Anmälningssedel för teckning utan stöd av företrädesrätt och 6-sidig folder kommer att publiceras på ovan nämnda hemsidor senast i samband med att teckningstiden inleds.
Teckningstiden i Företrädesemissionen är 23 mars - 11 april.

För ytterligare information
Anne-Charlotte Aronsson, VD
AroCell AB (publ)
Tel: 0733-91 11 77
E-post: aca@arocell.com


Kort om AroCell AB (publ)
AroCell AB (publ) är ett svenskt bolag beläget i Uppsala. AroCells tester upptäcker cancer på ett tidigt stadium. AroCells teknologi baseras på en unik metod att mäta hur aggressiv en cancertumör är genom att mäta hur snabbt tumören växer. Detta görs med Bolagets test TK 210 med hjälp av ett enkelt blodprov. Testet är kliniskt värdefullt för att kontrollera återfall av cancer eller för att avgöra om en cancerbehandling fungerar eller inte. AroCell är listat på Aktietorget. Bolaget har ca 450 aktieägare.
Hemsida: www.arocell.com


Se nyheten från AroCell

Publicerat: 3/21/2012 2:14:53 PM


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se